Stranka se připravuje
Petr Regalát Beneš OFM, Th. D., kněz z Provincie bratří františkánů (*1963).
Studoval spirituální teologii na Papežském atheneu Antonianum v Římě, později dogmatickou teologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Vyučuje na Institutu františkánských studií v Praze, je spoluzakladatelem projektu Historia Franciscana.
Dílo:
Františkánství v kontaktech s jiným a cizím