Spořilov

 

akad. arch. dr. tech. Marian FarkaMarian Farka
Marian Farka se narodil 8.10.1931 v Plzni. Mládí prožil v Českých Budějovicích, kde měl otec truhlářství. Po studiu na UMPRUM v Praze krátce působil na památkovém úřadě v Českých Budějovicích a potom odešel do Prahy na Ústav památkové péče a ochrany přírody, kde se zabýval kunsthistorickým rozborem památek, restaurováním hradů, zámků, kostelů a kláštěrů a také historických zahrad. Vedle toho pracoval jako architekt na postkoncilních úpravách kostelů v Čechách, mj. i kostela sv. Anežky na Spořilově. V letech 1965-1967 stážoval na vídeňské univerzitě, kde získal díky doporučení prof. Hugo Rokyty stipendium. Na vídeňské technice v roce 1967 obhájil dizertaci na téma "Die Denkmalpflege und die Beziehungen zwischen Alt und Neu in historischen Stadtkernen". Po okupaci Československa odešel definitivně do Vídně, kde byl přijat do BDA (Bundesdenkmalamt-u) oddělení Dokumentace historických měst, jehož vedoucím se stal 1. června 1975. Pod jeho vedením byla pak zdokumentována celá řada památek v Rakousku.
Zemřel v listopadu 1992 a je pohřben (11.11.1992) na ústředním vídeňském hřbitově [Wiener Zentral 47,F,1,18].

Farkou upravované kostely:
  • Kostel sv. Jakuba Většího na Zbraslavi
  • Kostel Nejsvětější Trojice v Srbči u Rakovníka
  • Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Pozdni u Rakovníka
  • Kostel sv. Anežky v Praze na Spořilově

Příklady publikací:
FARKA Marian, Doprava v historických jádrech měst Rakouska. str. 170
FARKA Marian, Hlavní problémy přestavby městského historického jádra města Kremže. str. 58-69
FARKA Marian, Izolování zdiva elektroosmotickou metodou v Maďarsku. str. 181-185, 192
FARKA Marian, Město Úštěk a jeho stavební vývoj. str. 9
FARKA Marian, Novostavby v historickém prostředí rakouských měst. str. 255
FARKA Marian, Obnova města Drážďan. Úvaha nad cestovními zápisky o znovuvýstavbě historického jádra. str. 178-188, 191
FARKA Marian, Památka v Iránu. str. 205-211
FARKA Marian, Památková péče v Turecku. str. 238-245
FARKA Marian, Problém zachování větrných mlýnů (W. Olle: Noch einmall das Problem »Windmühlen«, 1962). str. 92-94
FARKA Marian, Vídeňské příklady. str. 126-128
FARKA Marian, Výstava památkové péče v Rakousku 1945-1970. str. 124-126


Pramen: F.Berg: In memoriam Dr Marian Farka, AÖ (Archäologie Östereichs), 3, 2/1992

[Na začátek stránky]