Spořilov: Geofyzikální ústav

Přednáškový sál


Průčelí sálu

Na fotografiích níže je původní uspořádání přednáškového sálu: vlevo pohled do čela sálu, vpravo pohled na zadní část (v zadní stěně ještě okénka pro promítání). Sál měl zpočátku pro posluchače dřevěné lavice. Prostor mezi sloupy je dnes zakryt a vytváří chodbu v předsálí. V předsálí byl původně zavěšen i Payerův obraz Záliv smrti, který je dnes v zadní části sálu.Zadní část sálu s Payerovou malbou Záliv smrti (foto GFÚ)

Zasedací místnost kromě přednášek a schůzí slouží také jako výstavní síň. V posledních letech hostila tzv. Spořilovský salon - výstavu prací spořilovských výtvarníků.
Na zadní stěně sálu je instalován rozměrný obraz od polárníka Julia Payera: Záliv smrti.[Na začátek stránky]