Spořilov: Osobnosti: Architekti a stavitelé

Antonín Baum [1830-1886]


Architekt Antonín Baum se narodil 12. května 1830 v Praze a zemřel tamtéž 4. května 1886.
Od mládí se vedle stavitelství a historie zabýval i přírodními vědami (botanika, mineralogie, chemie). Vystudoval pražskou polytechniku a po jejím skončení vstoupil do projekční kanceláře architekta Ignáce Ullmanna, kde zůstal 20 let.
Od roku 1873 byl technickým ředitelem Stavební banky pro pražská předměstí, kde se mj. zabýval novou regulací Smíchova a tam od r. 1874 spolupracoval s Bedřichem Münzbergerem a Antonínem V. Barvitiem. S Bedřichem Münzbergerem posléze projektoval většinu svých realizovaných staveb.
Nezůstával u stavitelství, ale intenzivně se zabýval také archeologií, dějinami typografie a slovníkem českých umělců. Znám je především svou statí "Příspěvky ku životopisu některých v Praze druhdy činných stavitelů, kameníků a štukatérů", uveřejněnou ve Zprávách SAI r. 1881. V pozůstalosti pak zůstala celá řada nezveřejněných studií o životě významných českých architektů minulosti.
Baum byl spoluzakladatelem Historického spolku a aktivně pracoval také ve spolku Archeologickém. Po několik let byl členem ředitelství a odboru pro výtvarná umění při Akademii křesťanské, pro kterou také prováděl restauraci řady stavebních církevních památek.Z díla:

 • 1874-1876 regotizace kostela sv. Štěpána v Praze
 • 1875-1876 věž děkanského chrámu Narození P. Marie ve Vodňanech s. I. Ullmannem
 • 1876 Nové české divadlo v Praze s B. Münzbergrem (zbořeno 1885)
 • 1876 interiér kostela sv. Václava ve Velelibech (Nymburk) s B. Münzbergrem
 • 1876-1880 rekonstrukce románského kostela Narození P. Marie v Praze-Záběhlicích s B. Münzbergrem
 • 1878 mýtní kiosky na Palackého mostě v Praze
 • 1878-1880 restaurace kaple sv. Martina v Praze na Vyšehradě
 • 1879 oltář v kostele sv. Rocha na Olšanech v Praze
 • 1879-1880 rekonstrukce Staroměstské radnice (velká radní síň a novorenesančně celý Mikšův dům v Praze
 • nájemní dům čp. 763/n v nároží Jungmannova nám a 28. října v Praze s B. Münzbergrem
 • novobarokní úprava kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Praze s B. Münzbergrem
 • 1882 novorenezanční úprava kaple P. Marie na Vyšehradě v Praze s B. Münzbergrem
 • 1882 interiér Španělské synogogy v Praze s B. Münzbergrem
 • 1882 uprava kostela sv. Václava v Činěvsi (Nymburk) v novorománském slohu
 • 1884-86 rekonstrukce letohrádku Amerika v Praze
 • 1883 novorenezanční hlavní. oltář v kostele sv. Haštala v Praze
 • 1886 novostavba muzejní budovy Náprstkova muzea v Praze s B. Münzbergrem
 • 1886 novorenezanční radnice v Praze-Karlíně s B. Münzbergrem
 • 1886 domy čp. 41-42 a obecná škola v Nymburku.
 • reálka, chudobinec, dívčí škola a občanská záložna v Karlíně
 • židovský dívčí sirotčinec v Praze
 • kaple ve Mšeně


[Na začátek stránky]