Spořilov - osobnosti


Ivana Drbalová - Krausová (*1928)Ivana Drbalová
Ivana Drbalová se narodila 8.4.1928 v Praze.

Na Spořilov se rodiče přestěhovali, když měla jeden rok. Základní školu navštěvovala na Spořilově, reálné gymnázium pak v Ohradní. Po maturitě začala studovat na Pedagogické škole pro učitelky mateřských školek (1 rok). V této funkci nejdéle pracovala v mateřské škole Pštrossova. Přitom dálkově studovala na Pedagogické fakultě obor hudební výchova.
Po absolutoriu 1962 nastoupila do Pedagogické školy jako učitelka budoucích učitelek mateřských škol. Tady působila až do odchodu do důchodu v roce 1983.

Ivana Drbalová se věnuje historii českého divadla a zabývá se také historií divadelních aktivit spořilovského sokola.

 

 

 

Vyznání Spořilovu: Kde domov můj?
[Na začátek stránky]