Spořilov - osobnosti

PhDr. Petr Daněk, Ph.D. [*1957]Petr Daněk
Petr DANĚK se narodil 10. 5. 1957 v Praze.
Absolvoval FIlozofickou fakultu UK v Praze (tehdy obor "dějiny hudby") v r. 1981. Pracoval v Ústavu teorie a dějin umění ČSAV (1983-1990), na Filozofické fakultě UK (1991-1993, 1997-dosud), na festivalu Pražské jaro (1993-1996), na hudební fakultě AMU (1993-1998), pro Pražský filharmonický sbor (2001-2006). V současné době působí jako programový ředitel Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK a odborný asistent Ústavu hudební vědy UK FF v Praze. Je členem České společnosti pro hudební vědu, člen redakční rady časopisu Early Music, vedoucí souboru Duodena cantitans (1983-2001), Capella Rudolphina a Octopus pragensis, jež se zabývají interpretací hudby renesance, raného baroka a současnosti. Na FF UK přednáší dějiny hudby 16. a 17. století, organologii a vede seminář starší hudby.
  • více jak 300 koncertů v ČR a řadě dalších zemí (Rakousko, Německo, Itálie, Španělsko, Slovinsko, Lotyšsko, Maďarsko, Izrael ad.)
  • účast na festivalech : Pražské jaro, Moravský podzim, Pražské premiéry, Janáčkova Ostrava, Pontes, Festival Český Krumlov ad.)
  • nahrávky pro Čs. rozhlas a ČT
  • filmy o hudbě na dvoře Rudolfa II., hudbě české renesance a Kryštofu Harantovi
  • CD pro vydavatelství Supraphon (Musica temporis Rudolphi II., Mirabile mysterium, Felix Austriae Domus, W.Byrd a C.Monteverdi: Mše) a Multisonic (K.Harant : Opus musicum - nahrávka získala v r. 1996 Cenu Zlatá Harmonie)
  • premiéry skladeb současných autorů
  • studie a články v odborném tisku doma i v zahraničí věnované dějinám hudby - překlady odborných knih
  • redaktor časopisu Hudební věda (1988-1991)
  • přednášky na zahraničních univerzitách (Víďeň, Lipsko, Drážďany, Goerlitz, Krakov, Varšava, Bratislava, Budapešť, Tel Aviv ad.)Petr Daněk bydlí na Spořilově.

[Na začátek stránky]