Spořilov: Osobnosti: Hudebníci

Luboš Fišer [1935-1999]Luboš Fišer
Luboš FIŠER se narodil 30. 9. 1935 v Praze a zemřel tamtéž 22.6.1999.
Studoval na pražské konzervatoři a na AMU v letech 1952-60 žákem Emila Hlobila a P. Bořkovce. Absolvoval 2. symfonií a operou Lancelot (libreto Eva Bezděková). Skladba "Patnáct listů" podle Dürerovy Apokalypsy pro orchestr (1965) získal v roce 1967 1. místo v mezinárodní skladatelské tribuně UNESCO v Paříži.
Z roku1966 jsou "Caprichos" pro komorní a smíšený sbor na slova Goyových nápisů k obrazům z jeho stejnojmenného cyklu (1966) a z 1970 kantáta "Nářek nad zkázou města Ur". Paralelně komponoval množství komorních skladeb (klavírní sonáty, sonáta "Ruce" pro housle a klavír, sonáta pro violoncello a klavír, sonáty pro housle a pro violoncello sólo, "Testis" pro smyčcový kvartet, "Variace na neznámé téma" pro smyčcový kvartet, "Sonáta" pro dvě violoncella a klavír a další). Z roku 1970 pochází nejhranější Fišerova skladba "Crux" (= Kříž) pro housle, tympány a zvony, která má formu variací na vlastní téma z Requiem (1968). Skladba "Ave, imperator, morituri te salutant" pro mužský sbor, violoncello, 4 trombóny a bicí (1977). Byl vyhledávaným a oceňovaným autorem hudby k filmům a televizním inscenacím (přes 300 titulů, hudba k filmu P. Weigla "Bludiště moci" získala 1979 Premio Italia, hudba k filmu K. Kachyni "Zlatí úhoři" získala 1980 Prix Italia). Řada jeho děl měla své premiéry v zahraničí - například skladba pro orchestr "Labyrint" v Mnichově 1978, orchestrální "Serenády" pro Salzburg, komponovány pro Salzburger Festspiele 1979 a podobně. Televizní opera "Věčný Faust" (režie J. Jireš) získala 1. cenu v salcburské soutěži 1987).


Luboš Fišer bydlel na Spořilově.

[Na začátek stránky]