Svátky

Slavnost Krista Krále v roce 2010 dne 21. 11.
Slavnost Ježíše Krista Krále je dnem římskokatolického liturgického kalendáře, který připadá na poslední, tedy 34. neděli v liturgickém mezidobí.
Jedná se o svátek poměrně nový. Tuto slavnost totiž zavedl papež Pius XI. encyklikou Quas primas z 11. prosince 1925. V encyklice "Quas primas" papež Pius XI. vysvětlil, že zavedení slavnosti Krista Krále má za cíl vytvořit účinný protilék proti moru, který zachvátil lidskou společnost. Tento mor naší doby je laicismus se svými bludy a svými bezbožnými podněty.
Tato slavnost v závěru liturgického roku poukazuje na to, že Kristus Vykupitel je Pánem dějin a času, jemuž jsou podřízeni všichni lidé a všechno stvoření. On je Alfa a Omega. Ježíš sám potvrdil svou královskou moc před Pilátem: Na jeho otázku: "Ty jsi král?" božský Vykupitel odpověděl: "Ano, já jsem Král" (Jan 18,37).


Se svátkem je dnes nerozlučně spjata píseň českého skladatele Jana Kunce: "Kristus vítězí, Kristus kraluje", jejíž antifona je od roku 1947 znělkou vatikánského rozhlasu.

Jan Kunc (1883 – 1976)


se narodil 27. března 1883 v Doubravicích nad Svitavou a zemřel 11. září 1976 v Brně.
V letech 1898 až 1902 navštěvoval v Brně učitelský ústav. Souběžně navštěvoval i varhanický ústav (1901-1903), kde byl jeho učitelem Leoš Janáček. Dále v letech 1905-1906 studoval na pražské konservatoři. Skladbu studoval soukromě u Vítězslava Nováka.
Z počátku vyučoval na brněnských základních školách. Poté i na varhanické škole (1910–1913) a na hudební škole Besedy Brněnské (1908-1911, 1915-1917). V letech 1923-1945 se stal ředitelem Státní konservatoře v Brně. V roce 1947 byl jmenován děkanem na Janáčkově akademii múzických umění. Následně v roce 1948 na šest let nastoupil jako profesor na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.
Věnoval se též hudební kritice a folkloristice.
Skládal hudbu pro piano, komorní soubory, smíšené sbory, sólový zpěv či symfonické básně. V roce 1935 provedl oficiální harmonizaci české národní hymny "Kde domov můj?". Operu "Paní ze zámoří" na motivy Henrika Ibsena nedokončil.


[Na začátek stránky]