Spořilov: Osobnosti: Hudebníci

Václav Kučera [1929]Václav Kučera
Václav Kučera se narodil 29. 4. 1929 v Praze.
Otec byl akademický malíř, spořilovský prvousedlík Václav Kučera.
V letech 1944-49 studoval klavírní hru u F. Maxiána, po maturitě na michelském gymnáziu 1948-51 studoval hudební vědu, estetiku a češtinu na UK v Praze a v letech 1951-56 skladbu (u V. J. Šebalina) a hudební vědu na moskevské konzervatoři (u L. A. Mazela, V. A. Zuckermanna, R. I. Grubera aj.)
Po návratu do Prahy pracoval v letech 1956-62 jako hudební redaktor Československého rozhlasu. V letech 1962-69 pracval v Ústavu pro hudební vědu ČSAV v Praze. V letech 1969-85 vedoucí tajemník Svazu českých skladatelů a koncertních umělců. Od roku 1972 vyučuje na Akademii múzických umění, od roku 1988 je profesorem skladby se zaměřením na moderní kompoziční technologii.
V letech 1978-83 člen předsednictva Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu ISCM, od 1991 Evropské asociace vysokých hudebních škol. Od roku 1997 přednáší teorii skladby také na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Řada jeho skladeb získala ocenění v domácích i mezinárodních soutěžích.

Z díla:

Orchestrální díla:
 • Symfonie, 1962
 • Salut, 1975)
Koncertantních:
 • Krysař, 1964
 • Obraz, 1970
 • Imaginatiívní koncert, 1994)
Skladeb komorních:
 • Dramata pro 9 nástrojů, 1961
 • Protesty, 1965
 • Diano, 1971
Smyčcových kvartetů:
 • Vědomí souvislostí, 1976
 • Aforismy, 1978
 • Epigramy, 1978
 • Capríccia, 1982
 • Erupce, 1984
 • Slavnosti fantazie 1991
 • Oracullum, 1992,
Vokálních:
 • kantáta Orbis pictus, 1975
 • sbory, písňové cykly, např. Hořké a jiné písně, 1985),
Baletu:
 • Festivalová pohádka, 1959
 • Život bez chyby, 1979)
Hudby elektroakustické:
 • Lidice, 1972
 • Spartakus, 1976)
Četné publikace a studie o české, ruské, sovětské a nové hudbě a autor rozhlasových a televizních pořadů.

Václav Kučera bydlí na Spořilově v Severozápadní V.

[Na začátek stránky]