Spořilov: Osobnosti:

Jan Pěruška [*1951]Jan Pěruška
Jan Pěruška se narodil 14. 5. 1951 v Opavě.
Studoval hru na violu na Státní konzervatoři v Ostravě (1966–72) u Miroslava Němce a na AMU v Praze u Josefa Kaďouska (1972–73) a Jaroslava Motlíka (1973–76). V roce 1974 absolvoval mistrovské kurzy v německém Výmaru u Pála Lukacze. Mezi léty 1976–77 působil v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého. V letech 1977–85 byl sólovým violistou Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Od roku 1985 je členem Stamicova kvarteta. V roce 1990 začal vyučovat na AMU v Praze (od roku 1995 docentem).
V letech 1975 a 1979 se stal laureátem (2. cena) interpretačních soutěží Ministerstva kultury, v roce 1981 získal 1. místo na Mezinárodní violové soutěži v Markneukirchenu. Jako sólista spolupracoval Jan Pěruška s významnými osobnostmi a soubory českého koncertního života (s Janem Panenkou, Josefem Sukem, Dagmar Peckovou, Pražákovým a Kociánovým kvartetem). Roku 2000 zaujal obnovenými premiérami Koncertu pro violu a orchestr Aloise Háby a skladby Flos campi pro violu, komorní sbor a orchestr Ralpha Vaughana Williamse. Nahrál četná díla pro Český rozhlas a televizi.
Jako člen Stamicova kvarteta byl oceněn 1. cenou na soutěži smyčcových kvartetů EBU a OIRT v Salcburku (1986) dvakrát (1988, 1991) získaly jejich nahrávky ocenění Grand Prix du Disque de la Academie Charles Gross v Paříži. Česká hudební rada mu jako členovi Stamicova kvarteta udělila cenu za provedení všech smyčcových kvartetů Aloise Háby (1998) na Pražském jaru 1997. Pro firmu Bayer Records natočil se Stamicovým kvartetem komplety smyčcových kvartetů Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Bedřicha Smetany, Bohuslava Martinů a Aloise Háby. Pro vydavatelství Panton pak nahrál komplety smyčcových kvartetů Leopolda Koželuha, Pavla Vranického a Jana Klusáka.Jan Pěruška na zahájení Spořilovského salonu


Se syny na zahájení Spořilovského salonuJan Pěruška bydlí Spořilově, Jihovýchodní IV., 834/24

[Na začátek stránky]