Průvodce Praha: Spořilov

ing. arch. Emanuela Kittrichová-Mazancová
Architektka Emanuela Kittrichová se narodila 10.1.1909 v Horažďovicích a zemřela 8.12.1989 v Praze.
Architektka a publicistka; manželka Josefa Kittricha. 1928-52 vystudovala architekturu na ČVUT v Praze, ve 30. letech se ztotožnila s programem č. funkcionalismu a arch. avantgardy, zaměřila se na otázky bytové dispozice a účelné konstrukce nábytku. V letech 1941-42 se podílela na výstavách Svazu č. díla Bydlení a Lidový byt. Její poválečná činnost byla spjata s ÚBOK, v němž pracovala od jeho založení, od poč. 60. let se věnovala experimentální výstavbě sídliště Invalidovna (řešení interiérů a nábytek) a vývoji zařízení kuchyňské a hosp. části bytu. Autorka četných odborných statí a publikací (Kuchyně pro novou generací, 1971; Ideový návrh optimální skladby sortimentu bytového nábytku, 1976; Nábytek-Člověk-Bydlení, 1977).
Z realizací je známá Sluneční observatoř v Ondřejově.

prof. ing. arch. dr. tech. Josef Kittrich
Architekt Josef Kittrich se narodil 4.12.1901 v Bernaticich u Opavy a zemřel 12.10.1968 v Praze.
Studoval v letech 1921-26 na pražské technice architekturu a pozemní stavitelství. V letech 1926 až 1934 působil jako asistent a konstruktér na ústavě architektoniky a stavby měst prof. dr. A. Mandla. Po roce 1934 pracoval jako samostatný architekt a od roku 1948 působil jako profesor na ČVUT v Praze, na katedře architektonické tvorby a typologie staveb stavební fakulty.
Byl mj. členem Klubu architektů, Levé fronty, Svazu architektů ČSSR a nějaký čas působil i v redakci časopisu Architektura, kde publikoval. Spolupracoval s J. Hrubým (návrhy a zařízeni obchodních domů). V letech 1942-1944 navrhoval studijni projekty sídlišť.
Po 1945 se věnoval urbanismu, navrhoval také přestavby divadel (1954 - Trnava, 1957 - pražské Realistické divadlo).
Zúčastnil se řady architektonických soutěží - krematorium v Kolíně (1944), Motole (1946), Slaném (1947), Husův sbor v Praze-Spořilově (1942), Kino Metropol v Bílině aj.
Později pracoval se svou ženou Em. Kittrichovou, se kterou navrhl řadu bytových zařízení a interiér výstavy Svazu českého díla "Lidový byt" (1942). Své teoretické práce (bydlení, prostorová akustika, obchodní domy, krematoria) publikoval hlavně v časopise Stavba.
Podnikl řadu studijních cest po Srbsku, Dalmácii, Bulharsku, Turecku a Rumunsku, navštívil Německo, Holandsko, Londýn a Paříž.

K významným realizacím patří:
  Školni komlex budov v Přerově /spol. J. Gillar/ (1934)
  Obchodní dům Bila labuť v Praze /spolu s J. Hrubým, interiéry J. Gillar/ (1939)
  Sbor československé církve v Ostravě-Zábřehu.
  Náhrobek J. Zukala v Kroměříži.
  Okresní soud v Kapušanech
  Obchodní a obytný dům na rohu Anglické a Londýnské ulice v Praze
  Škola v Březnici /s J.Hrubým/ (1933)
  Pomník V. Praska v Milostovicích u Opavy aj.

 


[Na začátek stránky]