Spořilov: Kostel sv. Anežky: Osobnosti

ThDr Jaroslav Kulač [1887-1970]Jaroslav Kulač


Jaroslav Kulač sedící
Jaroslav Kulač se narodil 29. 5. 1887 v Ratenicích a 25. 8. 1970 zemřel v Šestajovicích.
V letech 1908 – 1912 studoval na Nepomucenu v Římě a tamtéž byl vysvěcen na kněze 24. 2. 1912 v kostele České papežské koleje (na Via Sistina).
Po návratu do Čech kaplanoval v době 1. 9. 1912 – 9. 10. 1916 v Kolíně.
Dne 10. 10. 1916 narukoval do armády a teprve 31. 8. 1919 se vrátil ze zajetí do Kolína, kde 1. 9. 1919 – 26. 2. 1929 opět kaplanoval. V roce 1928 mu doma uznali platnost římského doktorátu z teologie. Povýšil a 26. 2. 1929 – 1. 7. 1929 působil jako administrátor farnosti Kolín a posléze 1. 7. 1929 – 31. 1. 1939 děkan Kolín.
Mezitím byl ustanoven 6. 11. 1932 jako sídelní kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, 1. 2. 1933 jmenován skutečným konsistorním radou a členem Ekonomické rady pro správu veškerého církevního majetku pražské arcidiecéze.
V roce 1933 se stal arcidiecézní ředitel Misijního svazu duchovenstva v Praze, následujícího roku 1934 prosynodální soudce, ustanoven také jako zkoušející vyšší exegeze Starého a Nového Zákona a semitských řečí při zkouškách pražských bohoslovců.
V roce 1936 ordinariátní komisař při reálném gymnáziu v Českém Brodě a při reálném gymnáziu v Kolíně, od 1. 2. 1939 vikář vikariátu Líbeznice.
V roce 1939 pověřený správou majetku Malého semináře v Praze, v době 1939 – 15. 11. 1946 kancléř kurie, 23. 2. 1948 prosynodální soudce na církevním soudu Arcibiskupství pražského.

Při zátahu proti katolické církvi 18. – 19. 7. 1950 byl v Arcibiskupském paláci policií zatčen spolu s ostatními kněžími jako podezřelý z "protistátní činnosti" a uvězněn. Dne 27. 11. 1950 zahájen komunistický státní soud monstrproces J. Kulače spolu se Stanislavem Zelou, Janem Opaskem, Stanislavem Jarolímkem, Josefem Čihákem, Otakarem Švecem, Antonínem Mandlem, Janem Boukalem a Václavem Mrtvým a 2. 12. 1950 vynesen rozsudek, jímž byl dr. Kulač odsouzen na 17 let vězení nepodmíněně, vězněn na Mírově. Po propuštění žil u příbuzných v Šestajovicích čp. 29 se zákazem kněžského působení. K jeho rehabilitaci došlo 18. 6. 1969 senátem městského soudu v Praze.
Zemřel v roce 1970 a je pohřben v rodných Ratenicích. Na náhrobku je nápis: "J. M. Msgre ThDr Jaroslav Kulač +25. VIII. 1970 stár 83 r."Publikace:


[Na začátek stránky]