Průvodce Praha - Spořilov

 

Christliche Kunstblätter, 1969, str 85Resumé

Marian Farka: Přestavba některých starých kostelů v ČSSR 1964 - 1969
V obtížných podmínkách a s omezenými prostředky bylo v posledních letech v ČSSR provedeno několik úprav kostelů pro novou liturgii. V každém z kostelů jsou specifické podmínky. Plán přestavby hřbitovního kostela na Zbraslavi u Prahy se ukázal jako neproveditelný. Uvažovalo se o přenesení renesančního oltáře, ale tím by byl zcela narušen chrámový prostor.
První přestavba kostela s oltářem podle nové liturgie, ve kterém kněz stojí čelem k lidu, byla provedena v roce 1965 v poutním kostele Srbec u Rakovníka. V pseudo-barokním kostele v Pozdni u Rakovníka, který pochází z roku 1854, bylo ponecháno staré vybavení. V přední části hlavního oltáře byl postaven oltář nový. V kostele svaté Anežky v Praze-Spořilov (1935) bylo rozhodnuto o odstranění kazatelny a bezcenného hlavního oltáře. Na jeho místě jsou tři sedilia. Nový oltář byl přemístěn na okraj kněžiště. Socha svaté Anežky, dosud na hlavním oltáři, byla umístěna na meziokenním pilíři kostela. Uvedené přestavby budou ukončeny v roce 1969.


 [Na začátek stránky]