Spořilov

 

JUDr František Jan Nosek (1886-1935)F. Nosek
František Nosek * 26.4.1886 Chrudim, +17.4.1935 Praha, ministr pošt a telegrafů.
Práva studoval na české univerzitě v Praze a po ukončení studií nastoupil do státní služby na Zemském finančním ředitelství a po převratě 1918 přešel na ministerstvo financí. Od mládí byl aktivně činný v českém katolickém hnutí. Politickou kariéru udělal v lidové straně, jejímž byl spoluzakladatelem a za kterou byl zvolen (1920) poslancem. V roce 1919 byl zvolen místopředsedou této strany a ve druhém Švehlově kabinetu se stal ministrem vnitra (1925-26) a později (1926-29) ministrem pošt a telegrafů.
Na Spořilově se angažoval při stavbě nového kostela. Koupil bývalou kantýnu pro přestavbu na provizorní kapli sv. Kláry, dále pozemek na Roztylském náměstí pro definitivní kostel, financoval plány nového kostela a je dárcem zvonu Klára z provizorní kaple do saktusové vížky kostela nového, jehož dostavby se však nedočkal.
Uvažuje se o jeho blahořečení.
Pohřben v Poříčí nad Sázavou.

[Na začátek stránky]