Průvodce Praha - Spořilov

 

Kostel sv. Anežky - stavební práce po r. 1945


V roce 1949 výměna ciferníku hodin
V roce 1969 bylo instalováno ústřední vytápění. Přestavba interiéru podle požadavků II. vatikánského koncilu.
V roce 1972 nová elektroinstalace a plynové vytápění (kotel ETERNA).

V roce 2001 došlo k podstatným opravám kostela:

  • Instalována nová střešní krytina z bonského šindele a provedeny klempířské práce (měď)
  • Proinjektovány trhliny ve zdivu
  • Rozebráno a znovu sestaveno venkovní schodiště (na mikropiloty)
  • Odvodnění: kolem celého kostela vykopána rýha o hloubce 1-1,5 m, mezi textilie do výkopu vložena odvětrávací folie a rýha zasypána
  • Suterén: nové sanační omítky a nově vydlážděn prostor podzemního sálu (podkl. beton 10 cm, izolace 2x sklobit, betonový potěr a dlažba). Sociální zařízení, přípojka vody a odkanalizování (projekt ing. Miloš Kott).
  • Věž: tepelně izolována 8 cm pěnovým polystyrenem
  • Okna: opraveny vitráže firmou VITRAJ (Jiří Černohorský)
  • Nová fasáda
  • Venkovní plochy: nové terenní a sadové úpravy

V roce 2006 bylo v celém kostele vyčištěno, příp. vyměněno, zasklení oken. Kostel má také nové lavice.

Přestože od dostavby kostela uplynulo již 70 let, nemá v průčelí sochu sv. Anežky, jak to navrhl architekt Paškovskij a dosud nebyly nahrazeny zvony, zabavené za II. světové války.

 [Na začátek stránky]