Průvodce Praha: Spořilov: Významné osobnosti

Jan Palach (1948-1969)Jan Palach

Záběr z interiéru spořilovské koleje

Budovy koleje na Spořilově (dnes je tam depo metra)

Jan Palach se narodil 11. srpna 1948 ve Všetatech a zemřel v Praze 19. ledna 1969.
Jan Palach vystudoval gymnázium v Mělníku. Na Filozofickou fakultu ho v roce 1966 nevzali, i když uspěl při přijímacích zkouškách. Začal proto studovat na Vysoké škole ekonomické. V roce 1968 svůj pokus dostat se na Filozofickou fakultu zopakoval, tentokrát úspěšně.
Na podzim se účastnil mnohých protestních akcí proti sovětské okupaci včetně studentské stávky. Protože však neviděl žádný významný pokrok, začal uvažovat o radikálnější akci.

Někdy na přelomu října a listopadu 1968 se nastěhoval do společného kolejového pokoje na Spořilově 5/6, což byly původně baráky po dělnících, budujících průkop kopcem Homolí pro trať Modřany-Vršovice.
Palach pocházel z nedalekých Všetat a neměl tedy právo na ubytování na koleji v Praze. Aby ho získal, přihlásil se k trvalému pobytu u svého bratra v Kamenickém Šenově v severních Čechách.

V ubytovně sice tekla voda, ale chybělo tam ústřední topení. Ve velkých místnostech, kde se nacházelo až osm postelí z části nad sebou, byla jen kamna na uhlí a studenti si museli chodit pro palivo a podpal do skladu a sami si rozdělávat oheň. Na koleji byla proto často v dopoledních hodinách a zvláště po ránu v zimních měsících zima.
Objekt sice nadále patřil ČSD, ale nyní jej spravovala Správa kolejí a menz UK, která tam ubytovávala dálkové studenty při jejich soustředěních a ve školním roce 1968-69 na dvou pokojích nouzově ty řádné studenty, na které se nedostalo ubytování na jiných kolejích UK (na př. na Větrníku).

Odtud Palach odešel na Václavské náměstí provést svůj tragický čin.

Ubytovny stály zhruba v místě dnešního depa Kačerov a byly zbourány při jeho výstavbě.
Žádná upomínka na J. Palacha tu není.

Nejblíže je kříž v dlažbě u kašny Národního muzea od Barbory Veselé (*1956).