Spořilov

 

akad. arch. Stanislav Režný [1907 -1978]Stanislav Režný v době stavby spořilovského kostela
Stanislav Režný se narodil 6. 11. 1907 v Žamberku. Architekturu studoval na pražské UMPRUM u prof. Janáka a pracoval v jeho ateliéru. S ním také podnikl studijní cestu po Evropě (Německo, Holandsko, Švýcarsko, Francie, Itálie a Slovensko).
Po návratu se definitivně usazuje v Praze a zde zřizuje vlastní projekční kancelář (v Praze 1, Melantrichova 1). Účastnil se užších soutěží na budovy záložen (realizována byla např. záložna v Modřanech), kostelů (Spořilov a nerealizované: Libeň, Šibřína u Úval). Dále projektoval obytné stavby (činžovní domy, vily a rodinné domky), obchodní zařízení včetně portálů (např. lékárna v Ječné) a interiérů. Podle jeho projektu byl v rodném Žamberku upraven urnový háj. Režnému je na Spořilově také připisováno architektonické řešení zbouraného pomníku legionáře.
Po roce 1948 pracoval v různých institucích (Národní výbor, Československý rozhlas a pod.). Pracoval též na rekonstrukci Wiehlova domu na Václavském náměstí.
Zemřel 6.2.1978 v Praze-Vinohradech.

 

 

 

 


Režný vlastnil polovinu domku na Spořilově v ulici Jihozápadní V. 17/1022 a měl zde i projekční ateliér, ale po roce 1948 se rozvedl a ze Spořilova odešel. Jeho bývalá žena zůstala na Spořilově až do své smrti v roce 1990.Architekt Stanislav Režný ve svém ateliéru na Spořilově

Ak.arch. Stanislav Režný měl podnikavého ducha a záhy založil vlastní projekční kancelář. Jeho odborné znalosti z konstrukce staveb však díky netechnickému školení nebyly dostatečné a aby mohl samostatně projektovat větší stavby najímal spolupracovníky technicky erudovanější, od kterých získával praktické znalosti. Jedním z nich byl ve třicátých letech minulého století o deset let starší ing. arch. Nikolaj Paškovský (autor kostela sv. Anežky), který měl potřebnou průpravu, ale v té době neměl ještě vlastní ateliér.Dvacet let

Třicet

S první ženou

Čtyřicet

Padesát

Šedesát


[Na začátek stránky]