Aktuality

  Setkání farnosti s kněžími

   Setkání aktivistů katolické farnosti s kněžími 9. 10. 2012 od 19:00 hod. v sále pod kostelem.

   P. Mgr. Jakub František Sadílek. OFM a P. Th. D. Regalát Petr Beneš. OFM.

Na setkání se představily všechny skupiny farníků, které vyvíjejí nějakou specifickou činnost spojenou s životem farnosti, od přípravy skautské mládeže přes farní noviny až po úklidovou četu a nastínily se plány do budoucna.
[Na začátek stránky]