41. ODDÍL SPOŘILOV
HLAVNÍ STRÁNKA
Z ČINNOSTI ODDÍLU
VŮDCOVÉ
KLUBOVNA
SEZNAM ČLENŮ
TÁBOR NOUZOV 1944
TÁBOR KRALOVICE 1945
TÁBOR ZÁBLATÍ 1947
TÁBOR PÁRNICA 1948
TÁBOR MASTNÍK 1949
TÁBOR PRIBYLINA 1950
 
JEDNAČTYŘICÍTKA ZPÍVÁ

HISTORIE CHLAPECKÉHO SKAUTSKÉHO ODDÍLU NA SPOŘILOVĚ


 

O spořilovském skautu

Do nového Spořilova se nastěhovalo mnoho mladých rodin, a tak není divu, že se tady v letech 1926 až 1930 narodila spousta dětí. Ovšem těmto dětem chyběl program pro volný čas. Ujal se jich poštovní úředník, který měl rád děti a turistiku - Antonín Král. Nejprve chtěl vytvořit tábornický oddíl při místním Sokole, ale byl odmítnut. Nakonec pochodil u skautů, avšak neměl žádnou skautskou "kvalifikaci" ani zkušenosti.
Ale našlo se východisko, byl poslán na lesní školu, kterou absolvoval a složil vůdcovskou zkoušku. Kdo něco ví o lesních školách, pochopí, že to byl na jeho věk (51 let) výkon úctyhodný. Přesto byl jedním z nejúspěšnějších absolventů. Tak to byl začátek skautské činnosti Antonína Krále Akely. Byl vůdce a mohl založit skautský oddíl. To také neprodleně učinil, dal dohromady děti známých a známých těch známých a tak vznikl první spořilovský skautský oddíl.
Oficielní den založení je 19. listopad 1939 a oddílu bylo přiděleno číslo 41 Praha. Tedy Jednačtyřicítka, jak jí všichni členové oddílu, ti staří i ti dnešní, říkají. Jenomže Jednačtyřicítka se zrodila do těžké doby. Československá republika už neexistovala, po odtržení Sudet v předešlém roce, po odtržení Slovenska a především po okupaci zbytku Čech a Moravy Němci, zavládla u nás tvrdá ruka Adolfa Hitlera a všech jeho zběsilých soukmenovců. A tak se stalo, že Skaut a Sokol, organizace, které vždycky hájily (a to nejen slovy) samostatnost Československa, přišly první na řadu při rušení různých organizací a spolků. Jednačtyřicítka se ještě na jaře následujícího roku připravovala na letní tábor, ten však nebyl Němci povolen a brzy na to byl Junák rozpuštěn.
Ale semínko bylo zaseto, a čekalo jen na vhodnou chvíli, aby mohlo vzklíčit. Ta přišla v červnu 1943. Několik pražských skautských oddílů našlo "přístřeší" v Klubu Českých turistů, kde odvážně a s úžasným rizikem pokračovalo ve skautské činnosti. Jednačtyřicítka se tehdy stala Čtrnáctkou KČT. Samozřejmě pod Akelovým vedením. Po skončení války, ještě ve dnech Pražského povstání, okamžitě nastoupila pod svou junáckou vlajku už zase jako Jednačtyřicítka. I další osudy Jednačtyřicítky byly pohnuté, byly doby radosti, byly doby starostí a byly doby, kdy se srdce svíralo žalem a pěsti vzteky. Ale o tom až někdy příště. Dnes je důležité to, že pražská Jednačtyřicítka žije, že zanedlouho oslaví své pětapadesátiny. Chlapci přicházejí a odcházejí, i vedoucí se střídají, ale Akelova Jednačtyřicítka žije a určitě bude ještě dlouhá léta pro své skautíky znamenat krásné, radostné a spokojené dětství v prostředí lásky a porozumění.


Začátek a první zrušení

 • 19.11.1939 Akela zakládá na Spořilově skautský 41. oddíl - Jednačtyřicítku. Zástupcem je Zdeněk Blecha - Selim . Klubovna není, schůzky po bytech členů oddílu, poznávací vycházky do Prahy a do přírody. Akela současně zakládá 30. (později 52.) dívčí oddíl, vedení se ujímá Míla Novotná. Středisko nebylo na Spořilově ustaveno
 • 1940 Jednačtyřicítka má oddílovou vlajku! (šila sestra Novotná)
 • 1940 v Jednačtyřicítce vzniká družina vlčat
 • květen 1940 třídenní tábor v Malé Hraštici u Dobříše
 • červenec 1940 první tábor Jednačtyřicítky na Javornici u Rakovníka, vede Akela - trvá 2 týdny, pak je Němci rozpuštěn
 • září 1940 K.H.Frank zakázal činnost Junáka

Ilegálně za okupace - 1943 až 1945

 • 1942 Při odboru Klubu českých turistů (KČT), odbor Praha ve Školské ulici vznikají skupiny dorostu KČT "Káčata".
 • 2.7.1943 Akela zakládá 14. skupinu KČT , vedoucí Akela, zástupce Bob. Schůzky: Krčák, kurty, letní cvičiště, družinovky po bytech. Skupina je vedena jako skautský oddíl, je pokračováním zakázané Jednačtyřicítky
 • 1943 Akela je pověřen výborem Sokola Spořilov správcovstvím sokolovny, poskytuje Čtrnáctce šatnu pod jevištěm ve staré sokolovně, "Ponorku", jako klubovnu
 • 19.9.1943 první schůzka v Ponorce. Klubovnu po důkladném úklidu vyzdobují, stává se zázemím pro intenzivní činnost
 • 2.1.1944 v Ponorce tisknou první číslo Minisina. Minisino je oddílový časopis, který pak oddíl provází až do zrušení Junáka v r. 1949 (Minisino je výraz pro mladého chlapce, tedy junáka, v řeči jednoho z indiánských kmenů)
 • 9.4.1944 čtyřdenní tábor v Nouzově v restauraci U Spalů (přístřešek nazvaný příhodně "ledárna" a "zimárna")
 • 29.4.1944 další Nouzov - 3 dny
 • 27.5.1944 znovu Nouzov - 4 dny
 • červenec 1944 letní tábor v Kralovicích nebyl povolen, načerno Parapuch (Sázava)
 • 1.11.1944 Výslechy našich vedoucích na Pankráci gestapem - dobře dopadly: skončily jen zákazem používání přezdívek (pro Němce nebezpečné "Decknamen")
 • 31.1.1945 ještě jednou Nouzov - 4 dny

Po okupaci znovu v Junáku

 • 5.5.1945 služby v pražském povstání ve škole na Spořilově (spojky pro Revoluční Národní výbor - zajišťujeme spojení mezi velitelstvím a bojovníky na stanovištích a jiné úkoly)
 • 5.5.1945 Obnova Jednačtyřicítky: vedoucí Akela, zástupci Bob, Jarka, příliv nových členů
 • 15.5.1945 Revoluční číslo Minisina - časopisu 41. oddílu
 • květen 1945 na Spořilově vzniká 41. středisko Inka, Bob velitelem střediska. Ve středisku jsou oddíly: 41. (Akela), 8. (Hakim), 13. (Wabi), 52. dívčí (Míťa) a oddíl katolických skautů a později 129. chlapecký (Hobby). Středisko se jmenuje "Inka" po Ince Bernáškové - (dcera malíře a grafika Preissiga. Oba byli Němci popraveni).
 • 31.5.1945 Vzniká 41. smečka Vlčat (Akela, Maugli, Rynďas)
 • 23.7.1945 tábor na Želivce u Dolních Kralovic
 • 23.7.45 až 20.8., vede Akela, Bob, Jarka. Přesun vlakem v dobytčáku, první tábor na podsadách, činnost celotáborová i družinová, výpomoc při žních, slibový táborák, úprava studánky (která jak se později ukáže, přetrvala až do napuštění přehrady na Želivce v r. 1966)
 • 21.9.1945 bourání vojenského baráku v Hostivaři - budoucí klubovny
 • 6.10.1945 transport vojenského baráku z Hostivaře na Spořilov na louku "za transformátorem"
 • 7.10.1945 zahájení stavby klubovny, terénní úpravy, kopání základů
 • leden 1946 zahájen provoz v klubovně, pokračují vnitřní úpravy
 • 1.2.1946 ustaven SPJ (Sdružení přátel junáka) starosta F. Březina, jednatel F. Šícha, J. Šenkýř, V. Vencl - SPJ vede hospodářské záležitosti oddílu.
 • 24.2.1946 založena roverská družina Tygrů
 • 20.4.1946 Nouzov - Křivoklát - Lány - 5 dní. Na Křivoklátě oblastní závod ve skautských disciplinách, ve kterém s převahou vítězíme
 • 1.7.1946 - 29.7. druhý tábor na Želivce u Dolních Královic. Vede Akela, Bob, Jarka - 28 skautů 41.odd, 3 vlčata, 7 hostů. Bohatý program, výlety do Ledče, k Čertovým děrám, na Melechov, pomoc při žních, táborová politika a volby, národopisná soutěž Královice a okolí
 • 27.7.1946 Akela předává oddíl Bob, ponechává si vedení 41. smečky vlčat
 • 27.7.1946 Bob a zástupci Jarka a Bidlo skládají do Akelových rukou přísahu "nesmrtelné trojice". Nesmrtelnost trojice spočívá v tom, že má být doplněna, kdykoliv některý její člen odejde z oddílu. Smyslem přísahy je zajistit dlouhověkost oddílu. Akela jmenován čestným vůdcem Jednačtyřicítky
 • 1.11.1946 zvláštní číslo Minisina k 7. výročí oddílu
 • 1.2.1947 registrace 41. oddílu , ved. Bob, zást. Jarka
 • 1.2.1947 registrace 41. smečky vlčat, ved. Akela, zást. Maugli, Bidlo
 • 1.2.1947 registrace RS . Tygři registrují jako roverský kmen
 • 8.7.1947 letní tábor Záblatí u Prachatic - střediskový - 41. junáci (Bob), 41. vlčata , 8. odd (Hakim). Pochoďák po hranicích česko-německo-rakouských (Záblatí - Volary - Stožec - Třístoličník - Trojmezí - Plechý - Plešné jezero - Švarzenberský kanál, další výlet na Bobík - Boubín nebo na koupání do Husince. Lov bobříků, odborek a orlích per. Táborová olympiáda - vítězí Jednačtyřicítka
 • srpen 1947 žňová brigáda Stod u Plzně
 • 12.10.1947 závod vlčat pražské oblasti, 41. smečka 1. místo (pak trapné handrkování okolo data narození Kosa, který vyhrával všechny atletické discipliny a někomu to bylo líto)
 • 1947 dokončena dostavba klubovny (vnitřní vybavení, "ševcárna", úprava hřiště před klubovnou a pod.) Vedle naší klubovny vyrůstá ještě klubovna 52. dívčího odd. a klubovna Osmičky
 • 1.2.1948 Bob žádá o uvolnění ze studijních důvodů - oddíl přebírá Žburda
 • 1.2.1948 129. odd. končí činnost, zbytek členů (Hobby + 6) přechází do Jednačtyřicítky
 • 1.2.1948 registrace 41. odd. - vedoucí Žburda, zást. Kohout
 • 1.2.1948 41. smečka vlčat - Akela, Maugli, Robin
  červenec 1948 letní tábor na Oravě (Bob - oddíl, Akela a Aton - vlčata). Problémy s na dálku sjednaným tábořištěm, další problémy se zásobováním. Vztahy s místním obyvatelstvem zprvu chladné, po hromadné návštěvě evangelické bohoslužby v místním kostele se podstatně zlepšují. Bohatý táborový program
 • 25.10.1948 Akelovy narozeniny - 60 let

Opět se stahují mraky...

 • listopad 1948 Junák reorganizuje - děti starší 15 let nemohou být v Junáku, formálně se pro ně ustavuje Junácký klub v 17. skupině SČM (Aton místopředseda skupiny)
 • 1.2.1949 v nové registraci smí být ve středisku jen jeden chlapecký, jeden dívčí oddíl a jedna smečka vlčat. Vzniká tedy: 13. odd - vede Wabi - složení: 2 družiny z 13., 1 druž z 41. odd.(Ostříži - Poštolka) a 1 druž. z 8. odd., dále 41. smečka vlčat, vede Žburda, zást. Kohout, složení: 12 vlčat z 41, 7 z 8. a 3 z 13. odd.
 • 1.2.1949 Akela se loučí se smečkou, smečku přebírá Žburda, Kohout, Fána)
 • červenec 1949 letní tábor 13. odd. (+ družina z býv. 41.) Slovensko (Podbánsko) (Wabi, Zája, Míša, Sapy, Poštolka). Žburda se nezúčastnil "přeškolovacího" kurzu a proto nesmí vést tábor.
 • červenec 1949 tábor vlčat na Mastníku (vede Žburda, Kohout, Fána, Maugli) 12 dní (bez povolení, jako "vícedenní výlet").
 • 1949 Bob zatčen, vyslýchán a souzen na Pankráci ve studentském procesu "Šeřík" (osvobozen )
 • 1.12.1950 odevzdání majetku 41. oddílu okresnímu sekretariátu ČSM (předává SPJ a tím definitivně končí legální činnost Jednačtyřicítky)
 • 1950 naší klubovnu využívá ČSM, dvakrát vyhořela. Dívčí klubovna je přestěhována do areálu školy jako skladiště

Konec legální činnosti

 • červenec 1950 Pribylina - ilegální tábor Jednačtyřicítky (Bob, Žburda), na podsadách, s kuchyní, které vládla sestra Budáková, výlety do západních Tater, na Kriváň a pod.
 • 1950 zájmově: horolezectví, divoká voda: Bob, Poštolka: horolezecký oddíl Sokol Spořilov
 • 1950 zájmově: speleologie - Žburda, Aton, Kohout, Dráče, Wabi - Přírodovědecký klub
 • 1950 až dodnes výroční setkání "staré gardy" (Zelená louka (několikrát), v bytě u Budáků (několikrát), Dolní Kralovice (dvakrát - dvoudenní), klubovna Čtrnáctky v Břevnově, U Václava IV, Živohošť (dvoudenní, dvakrát), Nouzov (několikrát, dvoudenní), Tiché údolí, Průhonice (několikrát), Daleký palouk ( Cholupice), Na Koutě - Háje n/J. (dvoudenní s pečením selete), Bechyně (3x, dvoudenní), Domašice (dvoudenní)
 • 26.4.1952 zemřel Antonín Král - Akela
 • zemřel Jan Budák - Žburda

Zmařená naděje

 • V rámci turistického oddílu č. 14 se pořádá ve dnech 23.6. až 2.7.1967 letní tábor na Stvořidlech (Bidlo, s přípravou a vyhledáním tábořiště pomáhá Bob). Čtrnáctka vznikla a pracovala za nezištné a obětavé pomoci Jednačtyřicítky, jmenovitě Boba, Kohouta, Jarky a Žburdy.
 • 1.7.1967 slavnostní táborový oheň, zavedena tradice věčného ohně. Nová nesmrtelná trojka (Bidlo, Qasinka, Jim) slibuje, že zachová Akelův oddíl
 • září 1967 schůzka starých členů Jednačtyřicítky u Žburdy, Bidlo žádá o souhlas s převzetím tradic Jednačtyřicítky. Boy nesouhlasí a prohlašuje, že založí Jednačtyřicítku na Spořilově, což brzy poté splnil.
 • říjen 1967 Boy zakládá při spořilovské škole Jednačyřicítku jako 41. turistický oddíl, napojený na "Psohlavce", vedené J. Zikánem - Bobrem. Vedoucí Zdeněk Verner - Boy.
 • 15.3.1968 obnovení Junáka s b. R.Plajnerem v čele.
 • Jednačtyřicítka opět skautským oddílem, vůdce Zdeněk Verner - Boy, 41. středisko Inka: ved. Boy, oddíly: 41. odd, 8. odd. (Cvrček), 13. odd.(Wabi), 52. dívčí odd.(Míťa Bl8hov8), 41.smečka vlčat (Maugli - Jaroslav Weigl) a oddíl katolických skautů.
 • klubovna 41. oddílu napřed v objektu Staveb, Boční I., potom stavba vlastní klubovny nedaleko od místa, kde stávala stará klubovna Jednačtyřicítky dívčímu oddílu vrácena jejich klubovna, přestěhovaná do školy
 • 1968 letní tábor na Čeřenickém potoce, Bělokozly, Posázaví. Vede Boy
 • 1968 bratři Vernerové Bob a Boy sázejí na Spořilově nad kostelem lípu svobody a z druhé strany kostela tzv. Vernerův smrk.
 • 1969 - 1970 letní tábory na Kocábě pod Starou Hutí u Dobříše (Na čtvrtém hamru), tábor na podsadách (vede Boy)
 • 9.5.1970 Zdeněk Verner - Boy vyznamenán ústředím Junáka Medailí díků

Skaut se opět nesmí hlásit ke svému jménu

 • Činost Junáka byla na základě zákazu dne 15. září 1970 opět ukončena a toto již třetí údobí zákazu činnosti Junáka trvalo od 16. září 1970 až do prosince 1989.
 • 1970 při slučování Junáka a PO přechod do Československého svazu ochrany přírody (TIS) 41. skupinu TIS vede Zdeněk Verner - Boy, zaslouží se o záchranu 350 let starého t.zv. "hraničního dubu" na pomezí Krčského lesa
 • 1971 - 1974 letní tábory na Kocábě pod Starou Hutí u Dobříše (41. skupina TIS - vede Boy)
 • 1974 Boy ukončuje činnost v TISu

Obnovený skaut

 • 15.12.1989 obnovení Junáka, ustavení 14. klubu OS v 15. středisku Hvězda v Ruzyni (registrují téměř všichni členové TO Čtrnáct z šedesátých let + Bob) (ved. klubu: Bidlo, Qasinka, později Hadži)
 • 1991 Milan Suchý - Medvěd vystupuje z 217. odd. a zakládá při Městské stanici mladých turistů turistický oddíl SKASAPA (Mylun (= Medvěd), Zrůda, Vašík)
 • 1.9.1992 oddíl Skasapa registruje jako 14. odd. Junáka ve středisku 15. Hvězda v Ruzyni
 • říjen 1992 Skasapa přebírá u slavnostního táborového ohně pod Lojzovou skálou vlajku a tradice Čtrnáctky. Medvěd, Zrůda a Vašík skládají slib nesmrtelné trojky
 • Jak vidět, skaut ze Spořilova mizí. Dívčí skautský oddíl 52 - ORIGAMI má dnes sídlo na Starém Městě (středisko ROD SOVY), ale původní spořilovské členky ("důchodkyně") se stále scházejí, zatímco chlapecký oddíl 41. na Spořilově zanikl zcela.
 • Zdeněk Verner - Boy zemřel 13.9.2003 v Praze
 • Dalibor Verner - Bob zemřel 26.7.2004 ve Vojkově u Říčan