Průvodce Praha: Spořilov

akad. sochař Karel Stádník

Karel Stádník 2006
Sochař Karel Stádník se narodil 24.8.1924 v Třemošné a zemřel 12.1.2011 v Praze.
Základní školu navštěvoval v Kadani, gymnázium do roku 1938 v Karlových Varech. Po záboru pohraničí se rodina přestěhovala do Prahy, kde po válce Karel Stádník pokračoval ve studiu na Střední keramické škole. Potom následovala Akademie výtvarných umění, na kterou byl přijat hned do druhého ročníku k prof. Španielovi. Absolvoval v roce 1949. Ke studiu přidal ještě památkářský kurs.
Profesní kariéru začal restaurátorskými pracemi, které se posléze staly hlavním zdrojem obživy.
Vedle své umělecké práce působil až do roku 2001 také jako trvalý jáhen v kostelích na Velízu-Kublově a Praskolesích.
Na vyzvání P. Vágnera, kanovníka na Hradčanech, vytvořil tzv. malou křížovou cestu u kapucínů a to byl počátek jeho dalších plastických křížových cest, které byly s oblibou kopírovány a najdeme je v mnoha českých kostelech.
Karel Stádník sloužil církvi nejen svým uměním, ale také jako vůbec první český trvalý jáhen. Vysvěcen byl tajně kardinálem Meissnerem 17. listopadu 1984 v Berlíně.


Výběr z díla:

Restaurátorské práce:
 • Mistr IP v Týnském chrámu
 • Gotický reliéf "Poslední večeře" (dnes v Paláci šlechtičen)
 • Brokofovy sochy u sv. Havla
 • Sochy u Alžbětinek
 • Náhrobek "Ritter von Ausberg" v Kolíně nad Rýnem
 • Madona v Aachen
Portréty:
 • Kryštof Kolumbus
 • Hector Berlioz
 • Arcibiskup Jan z Jenštejna
 • Sv. Patrik v kostele sv. Patrika v Gladcove, tam také "Ukřižovaný" (USA)
 • Sv. Václav na vinici v Petrově, tamtéž kopie krucifixu z USA
Oltáře:
 • Vojenský kostel sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech
 • Kostel sv. Markéty v Břevnově
 • Emauzský klášter s reliéfem "Poslední večeře"
 • Kostel sv. Jakuba v Praze
 • Kostel sv. Havla v Praze
 • Kostel sv. Antonína v Praze
 • Farní kostel ve Žďáru nad Sázavou
 • Kostel v Břeclavi
 • Kostel na Velízi (sádrové kopie reliéfu z Emauz, kopie sochy sv. Patrika)
 • Řeckokatolický kostel sv. Klimenta v Praze - ikonostas s plastikami apoštolů
 • Bohnice v hospicu na oltáři reliéf "Vzkříšení Lazara"
Křížové cesty:
 • U Kapucínů na Hradčanech (tzv. "malá křížová cesta")
 • Kostel sv. Anežky na Spořilově (originál středně velkého provedení)
 • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně (kopie předchozí)
 • Kostel Koloveč (kopie, odtud prodána)
 • Kostel Unhošť (kopie)
 • Katedrála sv. Václava Olomouc (reliéfní do cínu odléval sochař Radvan)
 • Velká křížová cesta v kostele na Lhotce (1973-1975)
Ostatní:
 • Nunciatura ve Voršilské ulici, reliéf
 • Domov sv. Rodiny v Liboci: 3 reliéfy ze života Krista

Literatura o lhotecké křížové cestě:
 • Jan Lebeda: Velikonoční cesta, Česká katolická charita, Praha 1982
 • Hubertus Brantzen: Utrpení Ježíšovo - úděl člověka, Butzon&Bercker, Mohuč 1994
 • Karel Kestner: Via Crucis, Náboženská obec CČSH, Praha-Vršovice 2005
 • Aleš Palán: Ježíšova úzkost v Hirošimě, Lidové noviny

 


V ateliéru v Havelské ulici


V ateliéru v Thakurově ulici


Jako jáhen

[Na začátek stránky]