Spořilov - osobnosti

prof. ing. arch. Josef Bertl, dr. h. c. (1866-1955)

Josef Bertl
Narodil se 6. 1. 1866 v Soběslavi (okr. Tábor), zemřel 30. 5. 1955 v Praze. Český architekt a stavitel.
Vyšší reálku studoval v Kutné Hoře a potom Umělecko-průmyslovou školu ve Vídni. Odtud odešel do Prahy, kde s vyznamenáním vystudoval českou techniku v Praze. Tam v letech 1889-95 působil jako asistent prof. J. Pacolda. Během studia navrhuje pro Ringhofera vzory potahových látek. Od 1895 stavitel, 1895-1901 ředitel stavební kanceláře V. Nekvasila. V letech 1901-1905 profesor a 1904-05 rektor české techniky v Brně, od r. 1905 profesor a v letech 1908-09 rektor české techniky v Praze. Přednášel pozemní stavitelství a nauku o stavebních hmotách, proslul jako průkopník pedag. postupů, zdůrazňujících sepětí teorie a praxe.
Politicky činný v mladočeské, posléze národně demokratické straně.Zúčastnil se tvorby urbanistické kompozice Starého Spořilova.


Výběr z díla:

Realizace:
  • Kadetní škola na Hradčanech
  • Spořitelna na Vinohradech
  • Spořitelna ve Vršovicích (s Antonínem Balšánkem)
Publikace:
  • Spolupráce na Pacoldově díle Konstrukce pozemního stavitelství (1892)
  • Konstruktivní stavitelství (1920)
  • Instruktážní příručky stavební administrativy Stavitel a zákony
  • Nařízení a různé předpisy (1926).

[Na začátek stránky]