Spořilov - osobnosti


ing. arch. Vladislav Tumpach (1923-2016)architekt V. Tumpach
ing. arch. Vladislav Tumpach * 18.1.1923 Praha +24.8.2016 Praha.

Obecnou školu vychodil na Spořilově, reálku v Ječné ulici, maturita 1941. Za protektorátu dvouletý abiturientní kurz stavební, zakončený maturitou v roce 1943. Potom dva roky totálního nasazení v letecké továrně Junkers. Po osvobození od roku 1945 studium na ČVUT, obor architektura a pozemní stavitelství, ukončené druhou státní zkouškou v r. 1948.
Po pětiměsíční vojenské službě nastoupil zaměstnání ve Stavoprojektu, kde se věnoval projektování obytných a občanských staveb. Práce na vesměs typizovaných projektech ho neuspokojovala a proto přešel do Enegoprojektu, kde se věnoval zajímavějším řešením technologicky a konstrukčně náročným průmyslovým stavbám.
Při politických čistkách v roce 1958 byl jako třídně nespolehlivý z Energoprojektu vyloučen a přešel do pražské projekční pobočky Průmstavu Pardubice. Po jejím zrušení nastoupil na generální ředitelství Českých energetických závodů, kde pracoval až do odchodu do důchodu v r. 1985.


Architekt V. Tumpach bydlel na Starém Spořilově.


Hlavní práce:

bytové a občanské budovy v různých lokalitách v Praze a Čechách
průmyslové objekty a stavby:
  • plynárna Úžín u Ústí n/L.
  • papírna Štětí
  • elektrárna Opatovice
  • hlavní inženýr projektu vápenky v Kunčicích
  • hlavní inženýr projektu elektrárny Ledvice
  • stavební dozor na výstavbě teplárny Michle
  • na ČEZ-u lokalizace plánovaných tepelných a vodních elektráren
Foto 6.5.2011

[Na začátek stránky]