Spořilov

ing. arch. Dr. techn. Vlastimil Brožek (1900-1974)Vlastimil Brožek


Na schodech své vily
Vlastimil BROŽEK se narodil 25. 8. 1900 v Praze a zemřel 23. 9. 1974 tamtéž .
Gymnázium navštěvoval v Praze v Dušní ulici a pokračoval ve studiu Vysoké školy architektury a pozemního stavitelství v Praze, které ukončil s vyznamenáním.
Po absolvování byl přijat jako asistent Ústavu pozemního stavitelství, vedeným prof. J. Bertlem. Na témže ústavu obhájil 23.6.1925 i dizertaci na téma "Návrh lidových lázní na ostrově Štvanici" a tato jeho dizertace byla též publikována.
Vedle pedagogické práce se věnoval problému typizace bytových staveb, což mohl uplatnit při pozdějším projektování pražského Spořilova.
Spolu s architektem Polívkou vyhráli 8 prvních cen, vypsaných na projekty rodinných domů na Spořilově. Architekt Brožek pak vstoupil do služeb Městských spořitelen a po pět dalších let novátorsky řídil stavební práce na Spořilově.
Po realizaci Spořilova založil projekční kancelář STAV, kde spolu s arch. K. Polívkou a arch. J. Mentbergerem projektovali celou řadu obytných a občanských staveb (až do roku 1951).
Koncem třicátých let pracoval v jižních Čechách na pevnostním systému, za války pak pro pražský magistrát především výstavbou protipožárních nádrží.
Po válce v letech 1946-48 byl pověřen jednáním s velením americké armády o veškerých stavebně-inženýrských otázkách činnosti americké armády na našem území.
V dalším období se věnoval výzkumné práci v oboru montovaných staveb, kde získal patent na montovaný železobetonový skelet.
Od počátku roku 1950 do konce 1957 byl vedoucím projektové dokumentace Zemědělského stavebního závodu v Praze.
Při svém zaměstnání se ještě řadu let věnoval závodní škole práce při výchově stavebních dělníků a učňů a po tři roky byl konzultantem vysoké školy báňské v Ostravě. Dva roky učil na průmyslové škole stavební v Praze.
Po delimitaci působil ve funkci HIP ve Státním ústavu pro typizaci a vývoj zemědělských a lesnických staveb v Praze.
K 1.8.1974 odchází do důchodu, ale ještě v tomtéž roce umírá [hrob Olšany V. 19].
Z díla (soutěže i realizace většinou ve spolupráci s architekty K. Polívkou a J. Mentbergerem) :

Soutěže:
 • Dům národního zdraví ve Vršovicích (první cena)
 • Budova záložny v Pecce u Nové Paky (první cena)
 • Pojišťovna Záchrana v Praze X. Palackého tř. (realizace)
 • Nájemní dům s restaurací a kavárnou čp. 42 ve Vršovicích v Šafaříkově (dnes Smolenské) ul.pro Občanskou záložnu v r. 1934 (realizace)
 • Škola na Spořilově čp. 1750 (1929-31 a 1933-34) na Jižní ul. (realizace)
 • Osm typů rodinných domů a domků na Spořilově v Záběhlicích (ve vypsané soutěži se s arch. Polívkou umístil ve všech třech kategoriích na I. místě, dále ještě na II. a třikrát na III. místě)
 • Kostel na Spořilově
 • Prozatimní zimní stadion na Štvanici
 • Kostel církve československé na Zbraslavi
 • Budova Matice slovenské v Turčanském sv. Martině (první cena)

Realizace :
 • Tkalcovna v Hluku u Uherského Hradiště
 • Obchodní dům (klavírní) čp. 754/11 (1938-39) na Jungmannově náměstí v Praze
 • Obchodní a obytný dům "Nad muzeem" Vinohradská třída v Praze
 • Tovární hala pro pilu ve Volovce na Zakarpatské Ukrajině
 • Zahradní město Spořilov (včetně řízení celé výstavby)
 • Tři pětipatrové domy pro družstvo Praga ve Vršovicích (nároží Krokovy a Obloukové ulice)
 • Dva čtyřpatrové domy pro družstvo Praha-Vinohrady na Kačerově
 • Pětipatrový obytný dům v Nuslích (nároží ulic V horkách a U křížku)
 • Čtyřpatrový dům pro družstvo Vlastní pomoc v Tolstého ulici ve Vršovicích
 • Čtyřpatrový obytný (rohový) dům pro družstvo magistrátní administrace UMA v Turnovské ulici Praha-Libeň
 • Tři pětipodlažní domy s ustupujícími patry v ulici 1. listopadu v Praze-Pankráci
 • Skupina pěti čtyřpatrových obytných domů na tř. SNB v Praze Vršovicích
 • Dva obytné domy pro družstvo inženýrů v Praze-Vinohradech
 • Pětipatrový obytný dům Ministerstva zemědělství a lesního hospodářství na ulici 1.listopadu v Praze-Pankráci
 • Pětipatrový obytný dům ministerstva zemědělství ve Šmeralově ulici v Praze-Letné
 • Administrativní budova Ministerstva zemědělství a ZSZ na Koněvově třídě v Praze-Žižkově (dnes zdravotnické zařízení)
 • Vlastní vila na Ruské ulici čp. 114[Na začátek stránky]