Spořilov: Osobnosti: Duchovní a teologové

JUDr P. Cyril Josef Kadlec, OFM (1912-1974)Cyril Kadlec
Cyril KADLEC se narodil 18. 11.1912 v Plzni a zemřel 6. 7. 1974 v Praze (v Krčské nemocnici).
V Plzni také v roce 1923 maturoval. V letech 1931-1934 studoval na bohoslovecké fakultě UK v Praze. Pak v letech 1934-36 v Tyrolském Schwazu a pak byl spolu s Ambrožem Tobolou na studiích v římském Antonianu, kde dokončil studium jako doktor církevního práva s prací: "De mente ecclesiae catholicae circa legislationem dissidentium orientalium ritus byzantini in re matrimoniali".
Po návratu do Prahy pracoval od roku 1942 na arcibiskupství jako církevní právník. Jako právník v oboru kanonického práva získal i funkci advokát Rota Romani (nejvyšší odvolací soud v římsko-katolické církve).
Po válce ho františkáni navrhli na Spořilově za faráře. Vlastně to byl prvofarář, protože spořilovská farnost byla zřízena teprve po válce v roce 1947 (ačkoliv kostel byl postaven už v roce 1935). Za něho se prováděly hlavní postkoncilní úpravy interiéru kostela sv. Anežky České na Spořilově.


Hrob na Bohdalci


[Na začátek stránky]