Spořilov: Osobnosti: Duchovní a teologové


P. Řehoř Naziánský Vojtěch Mareček OFM (1924 - 2012)Vojtěch Mareček


Parte
Vojtěch MAREČEK se narodil 25. 8. 1924 v Nedakonicích.
Cestu k bohu nalezl ve františkánském klášteře v Uherském Hradišti, kam za války v roce 1943 vstoupil do noviciátu. První sliby vykonal 25.8.1944. Po válce byl s několika dalšími bratry poslán do Belgie, aby v Bruselu dokončil své teologické studium. Věčné sliby složil 17.9.1947. V Lovani byl také vysvěcen 11. 6. 1949 na kněze. Vrátil se však do Čech už za zcela změněné politické situace. Do obsazení klášterů v dubnu 1950 krátce působil v pražském konventu a v Hájku u Prahy. Po rozehnání řeholí komunistickým režimem byl celý zbytek prvního dvacetiletí jeho kněžství poznamenán pohnutým putováním v obtížných a složitých podmínkách, které následovaly: internace v Bohosudově, vojna, soud za "sdružování proti republice", vězení, práce v dolech, velmi náročný návrat do občanské společnosti v Brně, pevný bod, kdy pracoval jako fotograf. Zásluhou "Pražského jara" přišel 1. 6. 1969 na Spořilov a působil nejprve jako kaplan ve filiálním kostele na Chodově. Později po smrti P. Hermacha převzal na Spořilově duchovní správu sám a působil zde čtyři desítky let. Když roku 2007 v souladu s církevním právem vkládal úřad faráře a své setrvání v pastoraci do rukou arcibiskupa, v textu napsal: "Pokud síly stačí a Bůh dopřeje, rád zůstanu ve farnosti, se kterou jsem srostl." Pán mu dopřál, že zde mohl zůstat prakticky až do své smrti.
Páter Řehoř byl znalcem literatury, milovníkem poezie, hudby, divadla. Sám psal verše, které publikoval pod pseudonymem Klement Plucha. Dobře a rád si zazpíval, a to hlavně své moravské písničky. Fotografoval a filmoval. Na Spořilově zavedl řadu progresivních prvků, jako byly kytarové mše, mše pro děti a pod. Intenzivně se věnoval mládeži a mladým vůbec.
O. Řehoř Vojtěch Mareček zemřel v pátek 13.7. 2012 ve 13.30 hod. v nemocnici pod Petřínem. Pohřeb se konal za hojné účasti v pátek 20. července v 10:00 hod. v kostele sv. Anežky na Spořilově a rakev s ostatky potom uložena ve 12:00 hod do hrobu bratří františkánů na Olšanských hřbitovech.


Nad Paškovského projektem spořilovského kostela


 

 

 

 

 

 


Vojtěch Mareček bydlel na Spořilově, v ulici Jihovýchodní IV, č.896/25


Více na: http://farnost-sporilov.cz/pdf/09/cerven_09.pdf

[Na začátek stránky]