Spořilov: Osobnosti: Duchovní a teologové

prof ThDr Alois Spisar (1874-1955)Alois Spisar
Alois SPISAR se narodil 18. 4. 1874 v Německých (Pustiměřských) Prusích u Vyškova a zemřel 4.9.1955 v Praze.
Významný teolog, náboženský spisovatel, vysokoškolský pedagog.
Vystudoval olomoucký diecésní seminář (1900). Delší dobu působil jako profesor německé reálky v Kroměříži. Zprvu římskokatolický kněz, ktarý však patřil k těm nespokojeným se stávajícími poměry v katolické církvi, co žádali změny. Médiem, hlásajícím jejich myšlenky, se stal moravský časopis "Právo národa", vydávaný knězem Matějem Pavlíkem za spolupráce Aloise Spisara. Když se ukázala neproveditelnost změn, zakládá spolu s Farským v r. 1920 církev Československou.
Od r. 1935 profesor systematické teologie na Husově evangelické bohoslovecké fakultě v Praze. Po svém ustanovení profesorem dovedl teologii CČS na standardní akademickou úroveň. Její vymezení vůči teologii katolické a evangelické dovršil dogmaticky. V roce 1950 byla Husova čs. evangelická fakulta bohoslovecká rozdělena na Komenského evangelickou a Husovu československou fakultu. Krátce pak před odchodem do důchodu ještě na Husově čs. bohoslovecké fakultě Spisar působil. Do důchodu odešel v roce 1950.


Na Spořilově s manželkou

Z díla:
 • Dějiny náboženství před Kristem, Kroměříž B. Kopecký, 1921
 • Ideové směrnice církve čsl. a br. biskup Gorazd, Praha Tisk. a nakl. druž. CČS, 1924
 • Církev československá, Praha Ústřední rada CČS, 1932
 • Biblická čítanka Nového zákona pro školy měšťanské a nižší střední, 1933
 • Moderní subjektivismus a úkoly teologie. Praha: Blahoslav, 1933
 • Ideový vývoj církve československé. Praha: Blahoslav, 1936
 • The Czechoslovak Church, Prague Central Council of the Czechoslovak Church, 1937
 • Úvod do věrouky v duchu církve československé. Praha: Blahoslav 1939
 • Dějiny dogmatu, Praha Ústřední rada církve československé, 1940
 • Věrouka v duchu církve českomoravské I. Praha: Blahoslav, 1941
 • Bůh Posvětitel, Praha Blahoslav, 1944
 • Ethika v duchu církve československé, Praha Blahoslav, 1948

Alois Spisar bydlel na Spořilově, Jihovýchodní IV. čp. 897

[Na začátek stránky]