Spořilov: Osobnosti: Vědci

ing. Petr Hainz, CSc [1938-2013]Petr Hainz 29.5.2013
Petr Hainz se narodil 26. 7. 1938 v Praze a tamtéž zemřel 5. 12. 2013.
Dálkově vystudoval střední i vysokou školu (ČVUT, fakulta elektrotechnická). Zpočátku pracoval na Lidové hvězdárně na Petříně. Nejdéle pak pracoval ve Výzkumném ústavu silnoproudé elektrotechniky v Běchovicích. Zabýval se především regulací elektrických pohonů a z této oblasti vlastní řadu patentů a osvědčení.


Před Štefanikovou hvězdárnou na Petříně, kde pracoval


Při práci na své chalupě v Hajanech


Petr Hainz žil na Spořilově, Jihovýchodní VI., 3014/12


[Na začátek stránky]