Praha: Spořilov: Osobnosti


Doc. Ing. Luboš Svoboda, CSc. (1947-2018)Luboš Svoboda

Luboš Svoboda se narodil 14.7.1947 v Praze a zemřel tamtéž 25.7.2018.
Narodil se do rodiny spořilovského lékaře MUDr. Bohuslava Svobody. V roce 1957 se s rodiči odstěhoval do jiné pražské čtvrti a na Spořilov se trvale vrátil až v roce 1976.
V letech 1965 – 1971 vystudoval organickou chemii na fakultě chemické technologie na VŠCHT v Praze a nastoupil do zaměstnání v laboratořích odboru technického rozvoje národního podniku Stavební isolace.
Při zaměstnání absolvoval externí aspiranturu u prof. Mlezivy na VŠCHT v Pardubicích a získal příslušný vědecký titul v oboru technologie makromolekulárních látek (1981).
Do roku 1991 se věnoval hlavně výzkumu a vývoji stavebních materiálů s vysokou chemickou odolností. Některé z tehdy vyvinutých materiálů jsou vyráběné dodnes.
V roce 1992 byl přijat na místo odborného asistenta na fakultě stavební ČVUT v Praze. V krátkém čase se zde habilitoval jako docent v oboru stavební hmoty (1994). V roce 1997 byl jmenován vedoucím katedry stavebních hmot, kterou pak deset let vedl.
Po odchodu do důchodu (2011) působil ještě tři roky jako externí přednášející a garant odborných předmětů na fakultě chemické Univerzity Pardubice, kde pomáhal při vzniku studijního programu zaměřeného na povrchovou ochranu materiálů.
Doc. Svoboda je autorem nebo spoluautorem dvaceti vynálezů a pěti užitných vzorů, převážně z oblasti formulace stavebních hmot a kompozitních materiálů. Jako autor či spoluautor publikoval v časopisech a na vědeckých konferencích více než sto prací.
Odborná veřejnost zná doc. Svobodu především jako hlavního autora knihy Stavební hmoty (2004, 2005, 2007, 2013), která byla přeložena i do slovenštiny (Stavebné materiály, 2005). V současnosti je tato kniha volně dostupná jako elektronická publikace a je stále používána jako vysokoškolská učebnice.


[Na začátek stránky]