Praha: Spořilov: Osobnosti


ing Pavel Roček (*1942)Pavel Roček

Pavel Roček se narodil 16.2.1942 v Praze.
Základní školu vychodil na Spořilově, Jedenáctiletou školu navštěvoval ve Vršovicích v Kodaňské ulici. Po zkouškách na vysokou školu v roce 1959 byl jako věřící, třídně nespolehlivý a bylo mu doporučeno nastoupit praxi v ČKD Praha, závod Polovodiče.
V letech 1962 – 1966 mu bylo umožněno vystudovat ČVUT Praha, fakultu elektrotechnickou, automatizační technika. Po studiu nastoupil jako samostatný výzkumný pracovník do TESLA VÚST, výzkumného ústavu pro sdělovací techniku A.S.Popova, kde se zabýval hromadnými a veřejnými rádiovými sítěmi a vývojem Systému optimálního řízení provozu MHD a silniční dopravy z využitím přenosové techniky s ohledem na snižování nákladů a ekologii. Spolupracoval z ČSAV Geofyzikálním ústavem na Spořilově na vývoji přístrojů programu Interkosmos a na vypuštění (24.10.1978) první československé družice MAGION, výzkumu magnetosféry a ionosféry Země. V letech 1992 - 1993 byl jmenován ředitelem divize pozemních radiokomunikacích, odštěpný závod st. p. TESLA VÚST.
Po zániku TESLA VÚST stal se společníkem a jednatelem jedné z mnohých nástupnických společností APEX s.r.o. Podílel se na vývoji systémů RIKOS, řídící, informační, kontrolní a odbavovací systém pro městskou a regionální dopravu a na TYFLOSET, elektronický orientační a naváděcí systém pro nevidomé a slabozraké. Tento systém funguje pod názvem BLIS, Blinden Information System v Drážďanech a v rakouském Grazu. Byl také spoluřešitelem Projektu vědy a výzkumu MDČR Informační podpora pro nevidomé. Výsledky publikoval na mezinárodních konferencích a populárních článcích.
Jako pamětník prvního faráře ThDr. Cyrila Kadlece, kterému ministroval, se zúčastňoval pokoncilní přestavby kostela Sv. Anežky (nové kněžiště - arch. M. Farka, křížová cesta - K.Stádník, křestní kaple - K.Solařík).
Je členem tenisového oddílu TC Spořilov , kde hrál 20 let závodní tenis a později vedl tenisovou školu jako dobrovolný trenér. Je ženatý a má dvě dcery.


[Na začátek stránky]