Praha: Spořilov: Osobnosti


Josef Vítek (1914-1996)


Josef Vítek

Božské srdce Páně, Malý Beranov
Josef Vítek se narodil 6. 3. 1914 ve Zhoři u Jihlavy a zemřel 8. 2. 1996 v Praze.
Jeho otec, řezbář Karel Vítek, byl ve Zhoři dlouholetým starostou.
Josef Vítek se po absolvování základní školy a měšťanky vyučil u svého otce řezbářem. Potom odešel do Prahy, kde navštěvoval průmyslovou školu a nato studoval 6 let na UMPRUM (Uměleckoprůmyslová škola), mimo jiné u profesora Drahoňovského a Horejce.
V roce 1939 ukončil studium na Umprum a na základě své spolupráce s architekty (hlavně s architektem Jaroslavem Čermákem) získal poměrně velké zakázky na výzdobu kostelů, které se v té době stavěly. To mu umožnilo, aby se oženil. Tato práce se slibně rozvíjela a trvala během války a po válce až do roku 1948, kdy nastal konec výstavby nových kostelů.
Po roce 1948 byly zakázky organizovány přes Svaz výtvarných umělců, jehož členem se sice Josef Vítek stal, ale zakázky byly schvalovány komisemi, což bylo pro bezpartijní a politicky neaktivní umělce značně problematické.
Pracoval jako samostatný výtvarný umělec až do roku 1963, kdy mu došla trpělivost s pracným sháněním zakázek a začal si hledat trvalejší zaměstnání. Uchytil se na AMU, na katedře alternativního a loutkového divadla. I v tomto pro něj novém oboru se dokázal prosadit. Na AMU pracoval jako pedagog a vedoucí dílen na scénografické větvi až do odchodu do důchodu. Zde mohl předat své bohaté zkušenosti mnoha českým i zahraničním studentům a jeho loutky jsou známé doma i ve světě.


Z díla:
  • Dřevěné sochy a křížová cesta pro kostel Božského srdce Páně v Malém Beranově,
  • Sochy v kostele sv. Vojtěcha v Českých Budějovicích-Čtyři Dvory (Pohanští Prusové a sv. Vojtěch); kromě toho je autorem reliéfů s Křížovou cestou na stěnách kostelní lodi,
  • Socha sv. Terezičky pro kostel v Chotěboři,
  • Sochy a dřevěné reliéfy P. Marie a Ježíše Krista v kostele sv. Anežky na Spořilově.


Zpracováno podle spořilovských Farních novin, březen 2012

[Na začátek stránky]