Spořilov: Výtvarníci


doc. ing. František Cvrček, CSc [1928-2019]František Cvrček
František CVRČEK se narodil 12. 4. 1928 v Praze a tamtéž zemřel 16.1.2019.
Vystudoval reálné gymnázium Vojenské akademie v Hranicích a pokračoval ve studiu na Vojenské akademii generálního štábu v Praze, kterou ukončil roku 1952. Potom působil na různých místech na Slovensku, např. u štábu v Trenčíně. Dvacet let učil na Vojenské akademii v Brně dělostřeleckou techniku a fotogrammetrii. Do důchodu odešel v roce 1990.
Kreslení se věnoval už na gymnáziu, kde měli kroužek kreslení. V Brně se pak zdokonaloval v malbě u akad. mal. Lenky Procházkové. K řezbářství ho přivedl Rudolf Skalník, řezbář na Spořilově. Řezbářství a malbě se věnuje dodnes.
Další jeho láskou byla entomologie, speciálně denní motýli Československa. Jeho sbírka čítá 20 tisíc kusů. Amatérskou lepidopterologií se zabýval po 40 let, ale dnes se jí už nevěnuje. Jeho nejoblíbenějším motýlem je jasoň červenooký.
A aby toho nebylo dost, jeho zájem se upřel i na literaturu. V roce 1961 vyšla v Našem vojsku povídková knížka "Jen několik let". Nepublikována zůstala kniha o našem předním malíři generace Národního divadla Josefu Tulkovi "Píseň lásky".
Pro naší stránku připravil Faunu Spořilova.

František Cvrček bydlel na Starém Spořilově.
Ukázka z díla:Motýli:


[Na začátek stránky]