Spořilov: Osobnosti: Sochaři

Jan Hána (1927-1994)Jan Hána
Jan Hána se narodil 28. 10. 1927 v Dobronicích u Bechyně.
V roce 1945 začal studovat na Státní keramické škole v Praze (u V. Vokálka) a v letech 1945-51 na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Karla Pokorného. V letech 1947-48 absolvoval studijní pobyt na Umělecké akademii v Záhřebu v bývalé Jugoslávii u prof. A. Antunace.
V letech 1951-1994 – práce na veřejných zakázkách a komorní sochařské tvorbě. V roce 1983 byl jmenován profesorem speciálního sochařského ateliéru na Akademii výtvarných umění v Praze a 1984 dostal titul národní umělec. V roce 1985 obdržel vyznamenání prezidenta Venezuelské republiky řádem „Francisco de Miranda“ za pomník Simóna Bolivara v Praze. V roce 1985 byl jmenován rektorem AVU v Praze.
V sedmdesátých letech pro nový Spořilov vytvořil z vápence sochu "Ležící žena".
Dne 20. 9. 1994 zemřel v Praze.


Ležící žena

[Na začátek stránky]