Stavby


Českobratrská modlitebna na Spořilově v letech 1929-1962.
Mládež ve 40-tých letech před českobratrskou farou a modlitebnou čp. 1092 na Roztylských sadech.

Někdejší sídlo českobratrské církve na Spořilově

Praha 4 - Spořilov, Zalomená 19, seniorát: pražský

V roce 1929 započal nuselský farář Jar. Dobiáš kazatelskou práci na Spořilově u rodiny Mašindových, která propůjčila k tomu účelu svou truhlárnu. První bohoslužby se konaly 13. 10. 1929 za účasti 85 lidí. Od června 1931 se konala shromáždění jednou měsíčně ve škole. Spořilov se stal kazatelskou stanicí sboru v Nuslích spolu se Záběhlicemi, Hostivaří a Chodovem. Od r. 1940 do 1943 se shromažďovali spořilovští dvakrát měsíčně v sokolovně. Bohoslužby konal stále farář Dobiáš. První přípravný výbor kazatelské stanice byl zvolen 10. 3. 1940 s předsedou L. Urbánkem. Staršovstvo nuselského sboru najalo dům čp. 1092, který byl odevzdán svému účelu 24. 10. 1943 jako modlitebna. Od r. 1943 do 1945 působil na Spořilově vikář P. Janeczek. Pravidelná shromáždění konají se už i v Chodově, Záběhlicích a Hostivaři, po rodinách se konají biblické hodiny, shromažďuje se mládež a děti. Po odchodu vikáře Janeczka pokračoval zde v práci farář Josef Hájek, který tu byl jenom rok. Dnem 1. 11. 1946 byl na Spořilově zřízen samostatný sbor, jehož prvním kurátorem byl zvolen Pavel Kadlec. 2. 2. 1947 se konala volba prvního faráře sboru Jana Smetany. Měnovou reformou v r. 1953 přišel sbor o 210.000 Kčs. V té době zde bylo jíž nové staršovstvo v čele s kurátorem Vlad. Švandou, které i po této ztrátě připravovalo horlivě stavbu, zejména když v r. 1955 dostal sbor z dosavadního domu výpověď a přišel tak o modlitebnu i o farářský byt. Po pracném hledání byl nalezen domek čp. 1835 v (Dolních) Roztylech, kde byla r. 1956 započata stavba a po horlivém úsilí členů sboru a za přispění Jeronýmovy jednoty i celé církve byla za rok postavena modlitebna a malá fara. Dne 1. 11. 1957 zde byly konány první bohoslužby. V r. 1961 farář Smetana odešel do důchodu a v dubnu 1962 byl druhým farářem v pořadí zvolen Jaroslav Bartička.
Nastoupil svůj úřad 1. 5. 1962 a působí ve sboru doposud. V současné době má sbor 786 duší, z toho v Chodově 189, v Hostivaři 133 a v Záběhlicích 96. Bohoslužby se konají na všech čtyřech místech, na Spořilově každou neděli, v kazatelských stanicích jednou měsíčně. Biblické hodiny, shromáždění dětí a mládeže se konají jen na Spořilově. Obětavost sboru je průměrná v saláru a sbírkách, nadprůměrná ve sbírkách na Jeronýmovu jednotu jako dík za pomoc při stavbě sborové budovy.

(Podle: Církev v proměnách času, Kalich Praha 1969)