Spořilov

 

Pomník zborovským hrdinům

Pomník zborovským hrdinům byl odhalen 29. 7. 1937 dopoledne v 9:00 hod při hojné účasti spořilovských občanů, sokolů, skautů a legionářů. Slavnostní projev přednesl účastník zborovské bitvy generál V. Petřík. Autorem pomníku je akad. sochař a ruský legionář kpt. Karel Babka, architektonické řešení pochází od arch. Stanislava Režného. Modelem pro sochu byl legionář Bohumil Sypěna. Vlastní socha byla odlita v jednom kuse v železárnách Blansku v roce 1933 a vážila téměř 8 metrických centů.
Na čelní straně pomníku byly verše od Rudolfa Medka z básně "Zborov":

Duj, východní daleký větře,
i rci tam našim za Karpatami,
že my jdeme do boje za zpěvu písní
pod vlastními prapory
s překypělou a odhodlanou duší!
Nic není strašno, nic není vzdáleno,
není obav, ni pochyb, ni úzkosti,
všem paže ztuhly v kladiva.


Pod verši byl na soklu byl nápis:

HRDINŮM
OD
ZBOROVA
ČECHOSLOVÁKŮM
A RUSŮM

NA PAMĚŤ 20. VÝROČÍ SLAVNÉ BITVY
VYBUDOVÁNO PÉČÍ
SBORU
PRO POSTAVENÍ POMNÍKU ZBOROVSKÝM
HRDINŮM V PRAZE-SPOŘILOVĚ ZA PŘISPĚNÍ
VÝBORU PRO POSTAVENÍ POMNÍKU
PLUKOVNÍKA ŠVECE V PRAZE
2.VII.1917                                29.VI.1937

Na nátlak okupačních úřadů byl 26. 7. 1940 pomník likvidován. Vydržel tedy sotva tři roky (ing. Šícha pořídil jednu z posledních fotografií). V sokolské kronice se o tom píše:
"Socha byla dne 26. července 1940 snesena a podstavec zbourán. Dne 27.7.1940 ve 3 hodiny a 15 minut odpoledne byl pomník nákladním autem Stavebního úřadu hl. města Prahy odvezen dle doslechu na Zbraslav. Zřejmě posloužil jako materiál pro zbrojní výrobu". Dnes někteří aktivisté uvažují o jeho obnovení.

Kdo by chtěl dnes vidět tuto sochu legionáře od Karla Babky, musí se vypravit do místa jejího vzniku - do Blanska. Tam stojí kopie z r. 1933 od 13. čevence 1947 v parku na ulici Svatopluka Čecha. Za války byla ukryta a na počest 30. výročí bitvy u Zborova znovu slavnostně odhalena. 


[Na začátek stránky]