Okolo VÚVA: Klárov: Schönovy domy

Eliška Řeháková [1846-1916]


Eliška Řeháková (sestra známnější spisovatelky Anny Řehákové [1850-1937]), byla odbornou pedagogickou spisovatelkou. Narodila se v Praze 1846 a zde také zemřela 31.3.1916.
V Praze se jí dostalo vzdělání na německém učitelském ústavu u Voršilek. V roce 1871 získala aprobaci pro vyučování na českých měšťanských školách. Nejprve však až do roku 1875 působila jako vychovatelka. Vedle psaní odborných publikací se věnovala také překladům z francouzštiny.

Z jejích prací připomeneme:

  • Příspěvek ku vyučování slohu (Praha 1891)
  • Příspěvek k metodice německého vyučování na školách (Praha 1900)
  • Obrázky z krajů blízkých a vzdálených (Praha 1906)
  • Obrazy z minulosti (Praha 1908)

[Na začátek stránky]