Průvodce Praha: Okolo VÚVA: Klárov

Kaple archanděla Rafaela - Führichovy fresky

Fresky v kapli sv. Rafaela (vlevo celkový pohled na původní stav, vpravo stav současný)

Levý obrázek je již historií. Socha archanděla Rafaela od Emanuela Maxe již v interiéru není. Na stěnách jsou fresky výjevů z Kristova života. Vlevo Narození Páně a Zmrtvýchvstání, vpravo Ukřižování a Nanebevstoupení Páně. V čele nad oltářem jsou fresky, představující žehnajícího Spasitele uprostřed světců a v konše Bůh otec mezi anděly. Fresky podle návrhů Josefa Führicha provedli Vilém Kandler a Antonín Lhota. Na prostor kaple jsou postavy na freskách poněkud předimenzované.

[Na začátek stránky]