Průvodce Praha: Okolo VÚVA: Klárov

Generál RNDr Karel Janoušek

Deska na domě

Janoušek Karel, 30. 10. 1895 Přerov - 27. 10. 1971 Praha, č. generál letectva. Po maturitě na přerovském gymnasiu a abiturientském kursu na zdejší obchodní škole pracoval jako soukromý úředník. Za l. svět. války padl 1915 do ruského zajetí, posléze vstoupil do čs. legií v Rusku (mj. účastník bitvy u Zborova) a jako důstojník se 1918-20 účastnil sibiřské anabáze. 1920-25 absolvoval Vysokou školu válečnou v Praze a poté působil jako důstojník gen. štábu v operačním oddělení zemského voj. velitelství v Praze. Vyzn. se zasloužil o rozvoj čs. voj. letectví, 1934-39 zemský velitel letectva v Čechách; od 1937 brigádní generál. 1935-39 vystudoval obor meteorologie a geofyziky na PřF UK a dosáhl doktorátu přír. věd. V červnu 1939 odešel do ilegality a v listopadu 1939 do exilu. 1940 náčelník III. (leteckého) odboru čs. voj. správy ve Francii; 1940-45 gen. inspektor (vrchní velitel) čs. letectva ve Velké Británii; od 1940 divizní generál a vice-maršál Royal Air Force. 1945-48 podnáčelník gen. štábu pro zvláštní úkoly, posléze gen. inspektor protiletecké obrany. Vzápětí po únorovém převratu 1948 propuštěn z armády, koncem dubna 1948 při pokusu o odchod do emigrace (ve skutečnosti vyprovokovaném Reicinovým agentem) zatčen a již 16. 6. 1948 odsouzen k 19 letům žaláře (1950 trest zostřen v doživotní vězení). 1960 amnestován; 1968 rehabilitován. Nositel nejvyšších brit. vyznamenání a titulu maršála Royal Air Force. 1990 mu byla vrácena hodnost divizního generála a 1991 byl povýšen in memoriam na armádního generála.

[Na začátek stránky]