Praha: Okolo VÚVA: Klárov


Josef Führich (1800 - 1876)Josef Führich


Portrét Josefa Führicha z roku 1875 od rakouského malíře Eduarda von Engertha (1818-1897)
Josef Führich se narodil 9. 2. 1800 v Chrastavě u Liberce a zemřel 13. 3.1876 ve Vídni.
Jeho otec Wenzel Führich byl nadaným amatérským malířem a mladý Josef mu pomáhal malovat papírové betlémy, které spolu prodávali ve městě. Od dětství maloval i akvarely s náboženskou tematikou, které se tak zalíbily hraběti Kristianu Clam-Gallasovi, že od roku 1816 začal finančně podporovat mladého umělce. Díky jemu vystudoval Führich pražskou výtvarnou akademii a absolvoval odborná studia ve Vídni a v Římě. Po studiích žil v Praze, odkud roku 1840 odešel do Vídně, kde přijal profesuru historické kompozice na tamní výtvarné akademii. Namaloval velký počet obrazů převážně s náboženskou tematikou. Byl posledním členem výtvarné skupiny tzv. Nazarénů.
I když kritikové se k jeho dílům vyjadřovali rozporně, stal se velmi známým umělcem 19. století v německy mluvících zemích i v Čechách. Kromě obrazů a obrazových cyklů ilustroval knihy, kreslil návrhy na fresky a i sám některé fresky tvořil. Führich se pravidelně zúčastňoval výstavní činnosti, hojně vystavoval i v Čechách – v Klementinu, Rudolfinu, na Klárově, obrazy prezentoval i na Jubilejní výstavě v Praze r. 1891. Jeho díla kupovali hlavně šlechtici (např. obraz Macbeth anglická královna), ale i katolická církev. Z českých kostelů je to např. rajhradský klášter, kostel v Nové Pace, pro který namaloval oltářní obraz Stětí sv. Jakuba, pro velehradský chrám dva rozměrné obrazy ze života sv. Benedikta, podle jeho nákresů byla vytvořena křížová cesta na Petříně, okno v kapli sv. Ludmily v chrámu sv. Víta, fresky v kostele sv. Ignáce, socha sv. Václava na Karlově mostě. Kostelu svého rodného města věnoval oltářní obraz Marie v zeleni.
Ač byl původem Němec, měl pozitivní vztah k české historii, který vyjádřil mj. grafickými listy z dávné české minulosti, ilustracemi pro Machkovy České dějiny a některými obrazy (např. Libuše koná soud, Smrt Přemysla Otakara na Moravském poli aj.). Za jeho celoživotní dílo mu císař František Josef udělil rytířský titul (1861) a komturský kříž řádu Františka Josefa (1872). Po Führichově smrti mu byla před školou u kostela v Chrastavě odhalena busta (1898). Po druhé světové válce byla odstraněna (jako Němci), ale v roce 1992 opět vrácena na původní místo.[Na začátek stránky]