Průvodce Praha: Okolo VÚVA: Kampa

 U modré lišky čp. 498/1 (U tří zlatých koflíků)Dům U modré lišky čp. 498
Pochází ze 17. století (vročení na portálu 1664). V pozdějších letech rozšířen. Nad portálem jsou dvě kartuše, rámované bohatým rokokovým štukem. Horní obsahuje malbu Pražského Jezulátka, dolní reliéfní modrou lišku s větévkou vinné révy v tlamě.
V letech 1995-96 prošel objekt celkovou rekonstrukcí, při které došlo k dispozičním úpravám všech podlaží. Mimo vybourání dodatečných příček a zazdívek byly v přízemí odkryty dřevěné trámové stropy a do podkroví vloženo mezipatro. Okna obou podlaží rámují stuhové šambrány s uchy a kapkami.
Dnes velvyslanectví Estonské republiky.
V domě bydlel od roku 1935 (s válečnou přestávkou 1939-1945) až do svého definitivního odchodu do ciziny v roce 1948 Jiří Voskovec.

Detail domovního znamení[Na začátek stránky]