Průvodce Praha: Okolo VÚVA: Kampa

Josef Rousek [1872-1942]Josef Rousek se svými loďkami


Josef Rousek se svou první ženou
(foto z dobového tisku)
Josef Rousek se narodil 1872 a zemřel v Praze 13.8.1942.
Josef Rousek byl domovníkem v domě č. 514, u Karlova mostu, kde měl svůj byt i obuvnickou dílnu. Bydlel tam už od roku 1898, kdy se přistěhoval do Prahy a Kampa byla - jak často říkával - jeho životním osudem. Měl tu nejen svou dílnu, ale i půjčovnu loděk. Lodě si sám vyráběl i udržoval. V zimě, když Vltava zamrzla, vyhradil a vyčistil část plochy ledu, osadil lavičkami a přístřeškem pro šatnu a někdy poskytoval i skromné občerstvení pro bruslící.
Všeobecně známým se stal svým zachraňováním tonoucích. Až se zdálo, že Josef Rousek neměl nic jiného na práci, než pozorovat hladinu řeky a bleskurychle vyrazit s lodičkou na pomoc topícím se při jejich prvním zavolání. Někdy volal sám tonoucí, jindy náhodní svědkové.
Ne všichni zachránění mu však byli vděčni. Byli i tací, kteří mocí mermo chtěli zemřít a při zachraňování se sveřepě bránili, takže v takových případech byl ohrožen i život samotného Rouska.
V prosinci 1921 Rouskovi udělilo policejní ředitelství vyznamenání za záchranu 52 tonoucích a do konce roku 1925 zachránil se svým synem Františkem, plavčíkem, 76 tonoucích a vytáhl z Vltavy 49 utonulých. Do konce života zachránil téměř 200 lidí a z vody vytáhl okolo 100 utopenců.
Rousek měl čtyři děti a jen odrostly, už mu pomáhaly zachraňovat. Dokonce jeho dcera zachránila tři tonoucí, toho prvního teprve jako desetiletá.
V roce 1932 si zahrál i ve filmu, a to sám sebe. Hašlerův film se jmenoval Písničkář. A jako předloha posloužil i dalšímu filmu s Vlastou Burianem s názvem Ryba na suchu (1940).
V roce 1937 mu zemřela první žena Antonie Rousková, ale Rousek se v 65 letech znovu oženil. Začal však postonávat a v létě 1942 zemřel a po slavném pohřbu odpočívá na Olšanech [VII, 16, 431].
A protože život jde dál, mladá vdova Rousková se znovu provdala za Karla Bukváře a ten pokračoval za Rouska nejen v pronajímání lodičak, ale i v záchranářské činnosti. Vypočítává se, že jím zachráněných bylo opět několik desítek.

"Rouskovo kotviště" dnes

 


[Na začátek stránky]