Průvodce Praha: Okolo VÚVA: Kampa

Tomáš Seidan a Václav Žďárský - tvůrci pomníku Dobrovského na Kampě


Tomáš Seidan
Tomáš Seidan se narodil 6. 9. 1830 v Praze a zemřel tamtéž 4. 12. 1890. Jeho bratrem byl medailér Václav Seidan (1817-1870). Tomáš Seidan byl žákem bratří Maxů a v letech 1843 -1845 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u Christiána Rubena. Od roku 1849 byl modelér porcelánky ve Staré Roli, později převzal dílnu V. Levého. Seidan měl vždy silný sklon k realismu, a tak se stalo, že mnohé jeho práce nebyly tak akademicky ztrnulé, jako díla jeho vrstevníků. Seidan byl profesorem na pražské technice a první učitel J. V. Myslbeka.

 

 

 

 

 

 

 


Z díla: V pozdním období však Seidanův neúčastně zobrazující styl začíná být překonán, takže ke konci byly před jeho návrhy (např. na výzdobu Palackého mostu v Praze i jiné příležitostné práce) zastíněny novým směrem v umění, který měl již český ráz a jehož hlavním představitelem byl nejvýznamnější Seidanův žák - J. V. Myslbek
Pohřben na Olšanech [V, 10, 148].


Václav Žďárský
Sochař a kameník. V r. 1898 se stal členem Matice technické.

Z díla:
  • Boční novogotický oltář v kostele sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě podle návrhu Františka Schmoranze (1889)
  • Náhrobek A. Pakosty na hřbitově u Nejsvětější Trojice v Jindřichově Hradci (1891)
  • Kamenické detaily na stavbu nové radnice (čp. 2/1) na Mariánském nám. na Starém Městě pražském (1909-11)
  • Mariánský sloup v Černovicích (1892)
  • Žulový jehlancovitý podstavec pro bronzovou bustu V. B. Třebízského od L. Šalouna v Klecanech (1898)
  • Sousoší na nové pivovarské bráně Měšťanského pivovaru v Plzni (1892)
  • Pamětní deska básníkovi V. B. Nebeskému v Novém Dvoře u Kokořína[Na začátek stránky]