Průvodce Praha: Okolo VÚVA: Klárov

Bývalá kasárna Pod Bruskou čp. 132/III

Pohled na Bruská kasárna od Myší díry

Bruská kasárna byla patrně první stavbou svého druhu v Praze. Vznikla s největší pravděpodobností již nedlouho po roce 1683, snad z někdejšího domu krigelsteinského. Tato první vojenská ubytovací budova, jejíž podobu neznáme, byla zbořena r. 1763. Na poněkud odlišném místě pak vyrostla do r. 1779 novostavba kasáren podle projektu A. Haffeneckera a J. Jägra. Jejich dvoupatrové vnější fasády měly velmi jednoduché členění se sdruženými okny, pásovými kordonovými římsami a dvojící vjezdových portálů. Zajímavější bylo nádvoří, obklopené ve dvou nižších podlažích pilířovou arkádou, členěnou ještě pilastry na čelní ploše. Ve 2. podlaží probíhala již jen terasa. Architektonicky nejzajímavějším prostorem nového komplexu bylo nádvoří, obklopené arkádami v přízemí a otevřenou pavlačí nad nimi.
Sídlil v nich Humbertův (Benedeckův) pluk č. 28, jemuž Pražané přezdívali "Pražské děti". Byl sestaven z vojáků, kteří většinou pocházeli z vážených pražských měšťanských rodin. Také vojáci se cítili poctěni, pokud v pluku mohli sloužit. Slavný pluk byl za první světové války na základě nekalých pomluv rozpuštěn, ale brzy zase rehabilitován a znovu zřízen. Kasárna pod Bruskou byla v roce 1922 zbořena. Na jejich místě od roku 1929 stojí transformační stanice.

[Na začátek stránky]