Klárov
    Historie Klárova
    Plánek Klárova
   Významné objekty
    Dům čp. 526
    Sluneční hodiny
    Stanice Malostranská
    Staré zám. schody
    Richtrův dům
    Richterova vila
    Chotkova silnice
    Hotel Hoffmeister
    Myší díra
    Kašna
    Trafostanice
    Klárův ústav
    Klárův ústav 2
    Schönovy domy
    Železná lávka
    Mánesův most
   Sochy a pomníky
    Sochy v atriu metra
    Dívka s holubicí
    Svatý Václav
    Památník II. odboje
   Přírodní prvky
    Parčík Holubice
    Letenské souvrství
    Vodní toky
   Prameny
    Literatura
Průvodce Praha: Okolo VÚVA: Klárov

 

KlárovKlárov zřejmě patří k nejstarším lokalitám Malé Strany. Na Klárov dokonce kronikář Hájek umisťuje nejstarší malostranský dům. Starobylost Klárova potvrdil v roce 1995 archeologický průzkum v Letenské ulici, když prokázal existenci kamenných domů z 10. století. Nejde jen o komunikaci, která navazuje na ulici Pod Bruskou a která směřuje k předmostí Mánesova mostu, avšak o rozlehlý a rozmanitý prostor pod Pražským hradem. Ke Klárovu směřují komunikační spoje ze všech světových stran: ulice U Lužického semináře, Letenská, Valdštejnská a U Železné lávky, nábřeží Edvarda Beneše, nábřeží Kosárkovo a Mánesův most přes Vltavu. Prostor Klárova je však bezprostředně určován i blízkými či vzdálenějšími zřetelnými orientačními body: příjemným empírovým průčelím bývalého Klárova ústavu, protější jízdárnou Valdštejnského paláce, stanicí metra A - Malostranská, barokním štítem domku při ústí ulice U Lužického semináře, jakož i Richtrovou vilou na Opyši a vilou Kramářovou na pozici bývalé barokní bašty. 


[Na začátek stránky]