Karlův most
    Historie mostu
   Věže
    Staroměstská
    Menší malostranská
    Větší malostranská
   Sochy
    Sochy na mostě
    Sv. Václav
    Turek
    Sv. Vojtěch
    Sv. Luitgarda
    Sv. Mikuláš Tol.
    Vincenc a Prokop
    Bruncvík
    Sv. František
    Sv. Ludmila
    Sv. František Borg.
    Sv. Kryštof
    Sv. František Xav.
    Sv. Josef
     Pieta
    Barb., Mark., Alžb.
    Sv. Ivo
    Sv. Bernard
    Dominik a Tomáš
     Krucifix
    Sv. Anna
    Cyril a Metoděj
    Sv. Norbert
    Sv. Jan Křtitel
    Sv. Jan Nepomucký
    Sv. Antonín
    Sv. Juda Tadeáš
    Sv. Augustin
    Sv. Kajetán
    Sv. Filip
    Sv. Vít
    Sv. Kosma a Damián
   Destrukce
    Povodeň 1432
    Povodeň 1496
    Povodeň 1784
    Povodeň 1890
   Umělci
    Výtvarníci
    Fotografové
    Hudebníci
   Prameny
    Literatura
Průvodce Praha: Okolo VÚVA: Karlův most

Karlův most
Karlův most má šířku 9,40 metrů (předchozí most Juditin byl široký 6,80 m). Délka Karlova mostu mezi věžemi je 516 metrů. Most má celkem 16 oblouků a niveleta vozovky nad průměrnou výškou hladiny vody je 13 metrů. Stavba mostu byla zahájena roku 1357 a dokončena dobudováním Malostranské mostecké věže v roce 1411. Staroměstská Mostecká věž byla hojně obdařena sochařskou výzdobou, avšak most sám byl zprvu bez jakékoliv sochařské výzdoby. Teprve v době Jiřího z Poděbrad byla podle písemných pramenů na most umístěna jezdecká socha krále Jiřího. Uvádí se také, že na mostě byla socha spravedlnosti, sloup se lvem, boží muka a krucifix. Nic z této gotické výzdoby nepřečkalo 16. století. Jen o sto let déle tu stála socha rytíře s staroměstským znakem, vztyčená kolem roku 1500 a poničená při vpádu Švédů v roce 1648.

 


[Na začátek stránky]