Průvodce Okolo VÚVA: Karlův most: Výtvarníci

Antonín Votava [1943-2009]Jan Dvořák: Antonín Votava (2005)
Antonín Votava byl po desetiletí nepřehlédnutelnou figurkou mezi malíři na Karlově mostě. Patřil mezi první, kteří tu vysedávali už od konce šedesátých let za každého počasí a nabízeli své výtvory hned na začátku mostu v blízkosti Tří pštrosů.
Jeho "kresby" mají daleko k dokonalosti práce jeho kolegů, nicméně Votava k mostu jaksi patřil, byl součástí místního koloritu a ostatními byl také respektován.
Jeho doba nastávala okolo 5. prosince, kdy maloval zástupy čertů, do kterých se sám stylizoval. Kreslil do umdlení své rohaté autoportréty a sám dokonce nosil papírové čertovské růžky, takže malostranským byl znám jako "Čert".
Občas si některý turista i nabízený ušmudlaný obrázek koupil, což lze chápat spíše jako sponzorský dar než obdiv k "uměleckému dílu". Bohužel postupující nemoc (roztroušená skleróza) už několik let neumožnila Toníčkovi Votavů, aby denně sedával mezi ostatními kolegy a s posedlostí se znovu a znovu pokoušel pílí dohnat to, co mu na talentu pámbu odepřel.
Tím víc je nám smutno z novinové zprávy, když ředitel Národní galerie po výstavě nekonvenčního umění, kde vystavil několik Votavových kreseb, byl napaden některými výtvarníky za to, že místo aby Votavovi jeho "díla" po skončení výstavy vrátil, je za opravdu symbolickou cenu odkoupil. Vždyť si to představte - na rozdíl od nich - má teď Národní galerie 11 jeho obrázků ve svých sbírkách! Co na tom, že jen někde v nejposlednějším depozitáři.
Dnes už se s Toníčkem na mostě nesetkáme. Odešel do malířského nebe, kde mu snad konečně bude dopřáno vytvořit vysněná díla.
Zemřel 22. října 2009 ve věku nedožitých 66 let.

[Na začátek stránky]