Okolo VÚVA: Klárov


doc. dr. ing. arch. Otakar Kuča, CSc (*1927)Otakar Kuča
Otakar Kuča se narodil 13. 10. 1927 v Ostravě.
Studoval na fakultě architektury ČVUT v Praze, kterou dokončil v roce 1953. Zde také dosáhl kandidatury technických věd - obor krajinářská architektura v roce 1965. V roce 1968 pobýval na Technické univerzitě v Západním Berlíně, kde získal docenturu a tamtéž v roce 1973 doktorát.
Po ukončení ČVUT pracoval tamtéž rok jako asistent, potom v letech 1954-65 jako výzkumník ve Výzkumném ústavu výstavby a architektury v Praze (sadové úpravy). V roce 1973 přechází do SÚRPMO, kde pracuje jako projektant až do roku 1992, kdy začíná pracovat ve svobodném povolání jako architekt a designér. Externě vyučuje na AVU a UMPRUM.
Člen Velké rady IFLA - Mezinárodní federace architektů krajinářů.
Z díla:
renovace historických areálů, zahrad a parků:
 • 55-60 Holešov,
 • 76-80 Svojanov
 • 80-92 Kratochvíle
 • 84-90 Markušovce
 • 75-89 Praha Trója (s arch. M. Pavlíkem a P. Havlasem)
 • od r. 86 - národní kulturní památka Betliar
 • 81-86 a od r. 92 - Premonstrátský klášter na Strahově, 56 - realizace
 • od r. 92 - Jindřichův Hradec. Městský parter
 • 65-70 Praha Kajetánská zahrada
 • 72-78 stanice metra Malostranská (s arch. Z. Drobným)
 • etapově od r. 76 - ústřední promenáda v Mariánských Lázních
 • 68-83 /Park přátelství v Praze 9
 • 80-83 Praha /Voršilská zahrada (se S. Hanzíkem a P. Kupkou)
 • 84-92 Praha Františkánská zahrada
 • od r. 92 - Praha Furstenberská zahrada
Design fontán, kaskád, mříží, treláží a vrat v rámci vlastních realizací. Významnější spolupráce:
 • 66 - „Rajská zahrada" na výstavě Sny a skutečnost (s J. Kolářem),
 • 67-70 „Kinetická plastika", Kajetánská zahrada (s V. Janouškem a J. Hrubým)
 • 68-70 „Skleněná řeka", EXPO 70 Ósaka (s F. Cubrem a S. Libeňským)
 • 79-81 Památník V. Skalníka v Mariánských Lázních (s V. Eiblem)
 • 81-83 „Dialog", Voršilská zahrada (se S. Hanzíkem)
 • 82-86 „Zpívající fontána". Mariánské Lázně (s P. Mikšíkem a P. Janečkem)
 • 87-89 „Paridův soud", Trója (se S. Hanzíkem)
 • 90-92 „Víly" (s J. Klimešem)
 • 92 - „Davídek" (se S. Hanzíkem), Františkánská zahrada.
Samostatné výstavy:
 • 66 - Edinburgh
 • 71 - Praha (uzavřena na příkaz MK ČSR)
 • Papeete Tahiti
 • 72 - Záp. Berlín
 • 77 - 1COMOS/IFLA Praha
Účast na přehlídkách čs. architektury a umění:
 • 68 -Curych, Záp. Berlín
 • 69 - Londýn
 • 88 - Řím, Bologna
 • 90 - Emauzy Praha
 • 91 - Brno, Bratislava
 • 92 - Mánes Praha
Publikace:
spoluautorství
 • 72 - „Urban Development in East - Centrál Europe - Czechoslovakia" (New York)
 • 74 - „Zur Entwicklung der europäischer Park- und Garteniandschaft" (Berlín - doktorská disertace)
 • 84 - „Zahrady Pražského hradu a jeho okolí" (s kol., Praha)
 • 88 - „Praga, Le Formě della Cittá, II Paesaggio" (Řím)
Hostující přednášky na univerzitách
 • v Edinburghu (66)
 • Curychu (68).

[Na začátek stránky]