Průvodce Praha: Okolo VÚVA

ing. Vincenc Kulhánek (1791 - 1864)

Stavitel Vincenc Kulhánek se narodil v roce 1791 v Praze a zemřel tamtéž 29.11.1864. Vystudoval stavovskou polytechniku a v kariéře to dotáhl až na vrchního inženýra u zemského stavebního ředitelství v Praze.
V námi popisované oblasti se setkáme se jeho třemi díly. Je to jednak klasicistní úprava domu čp. 82/III (dnes hotel Lingborg) v ulici u Lužického semináře z roku 1836, který vznikl spojením dvou renezančních domů a druhou stavbou pak rozlehlý Klárův ústav slepců čp. 131, jehož plány vypracoval v roce 1838. Třetí stavbou jel zvýšení budovy konventu křižovníků s červenou hvězdou (čp. 191/1) na Starém Městě pražském z roku 1846.
Z dalších realizací je to přestavba Rohanského paláce čp. 386 na Malé Straně. K této stavbě se váže ta skutečnost, že sám kníže Rohan si nechal vypracovat plán přestavby svého paláce od Johanna Nowotného, ale přes Rohanův odpor musel tento přestavbu nařízením magistrátu provést podle Kulhánkova návrhu (!).
Z roku 1841 pocházejí plány na budovu bohosloveckého semináře čp.153 v ulici V jirchánch na Novém Městě pražském. Podle Kulhánkových projektů postavil v r. 1844 stavitel Füllhaus pavilony Solného a Lučního pramene ve Františkových Lázních. Podle Kulhánkova projektu byl postaven také Žofín na Slovanském ostrově.

[Na začátek stránky]