Průvodce Praha: Okolo VÚVA

Železná (Rudolfova) lávka.

Eckertova fotografie Železné lávky
 
Železná lávka byla třetím řetězovým mostem v Praze po mostu Františka I. a mostu Františka Josefa I. Železnou lávku projektoval inženýr František Schön společně s architektem Karlem rytířem Veselým. Za svůj konstrukční vzor měli nedávno otevřený řetězový most Františka Josefa I., který spojoval dnešní Revoluční třídu (tehdy Trubní) s Letnou (tento most projektovali angličtí inženýři Rowland Mason Ordish, William Henry Le Feuvre).
Akciové družstvo pro stavbu lávky vzniklo 17.12.1866, tedy již v době začátků stavby pilířů (Eliščina) mostu císaře Františka Josefa I. Předsedou družstva byl opět starosta Prahy, tentokrát již Dr. Karel Leopold Klaudy. Stavbu mostu i lávky provedla táž firma stavitele Františka Schöna a železné konstrukce dodala táž mostárna Ruston a spol. z Prahy v letech 1868-69 jako u mostu Františka Josefa I.
Své jméno lávka dostala po tehdejším následníku princi Rudolfovi. Říkalo se jí také Železná lávka, což se dodnes zachovalo v pojmenováni malostranské nábřežní ulice U Železné lávky, do níž ústila. Byla poněkud níže po proudu, než je dnešní Mánesův most. Pro stavbu bylo nejprve nutno upravit staroměstský břeh, kde do té doby bylo obecní skladiště.
Řetězová lávka spočívala na dvou pobřežních pilířích a jednom uprostřed řečiště. Byla 199,13 m dlouhá a 3,79 m široká a 6.95 m vysoko nad střední hladinou vody. Vzdálenost pylonů byla větší než šířka vozovky, takže nosné řetězy visely ze šikma, což přispívalo ke stabilitě lávky. Pod mostovkou vedlo plynové potrubí na Malou stranu. Plynem byla osvětlována i vlastní lávka.
Se stavbou se začalo v červnu 1868 a 28. listopadu téhož roku byla lávka dána veřejnosti k užívání. Sloužila výhradně pěším. Náklad na stavbu byl 294 000 zlatých.
V březnu 1914 ji nahradil dokončený Mánesův most. Lávka byla snesena a ještě nějakou dobu ji připomínaly zbytky středního pilíře v řečišti a dodnes stojící domek výběrčího.

Dodnes stojící domek výběrčího (dnes společnost Gemini)

Pohled z Mánesova mostu

Pohled z Vltavy

[Na začátek stránky]