Okolo VÚVA: Osobnosti

ing arch Karel Kunca (*1927)Karel Kunca 17.1. 2012 na Spořilově
Karel Kunca se narodil 4. 4. 1927 v Předslavicích, okr. Strakonice.
Gymnázium navštěvoval ve Strakonicích a ve studiu pokračoval dále na ČVUT, fakulta architektury a pozemního stavitelství (1947-53).
Zaměstnán nejprve ve Vojenském projektovém ústavu v Praze (1953-58) a potom ve Státním ústavu pro rekonstrukci památek (1958-91), kde zůstal až do odchodu do důchodu.


 

 

 

 

 


Karel Kunca se spolupracovníkem Josefem HlavatýmZ díla:

Realizace:
 • Bytová výstavba v Pardubicích a Čáslavi (1954-55);
 • Bytová zástavba proluky v Mostecké ul. v Praze l, včetně spolupráce při dostavbě kina U Hradeb (1958);
 • dílčí projekty a realizace v areálu Praž. hradu: v zahradě Na Valech - vyhlídková terasa, hudební pavilon, Hartigovská zahrada (1961-63), rekonstrukce Severního výběžku (1964) a Lvího dvora (1965, s J. Hlavatým);
 • plášť Šternberského paláce NG (1964);
 • plášť a barevné řešení Stavovského divadla (1966);
 • rekonstrukce Pečkovy vily pro ZÚ SSSR (1984);
 • v rámci obnovy Královské cesty rekonstrukce domů čp. 478 a 479/1 na Staroměstském nám. v Praze (1985).
 • Na základě vnitroústavní soutěže SÚRPMO byl autorské dvojici Hlavatý - Kunca přidělen projekt obnovy byv. kláštera sv. Anežky České (1980-85), s konstrukčně výjimečným zastřešením kostela sv. Františka (1988) a kvadratura minoritu a ostatních volných prostorů (1989);
 • rekonstrukce Windisgrätzkého paláce v Letenské ulici pro VÚVA (s arch. Hlavatým).
 • rekonstrukce kostela sv. Šimona a Judy v Praze (1991);
 • objekt čp. l/III ve Sněmovní ul. v Praze-Malé Straně: interiér sněmovního sálu pro ČNR (1988) a celková rekonstrukce pro Parlament ČR (1991, spolupráce).
 • obnova vyšehradského Slavína
 • .
Projekty:
 • Studie a návrhy rekonstrukcí 1958-61: podzámčí v Ratajích n. Sáz.,
 • vyhořelý zámek v Sudovicích,
 • lázně a koncepce okolí Kuksu;
 • další dílčí studie pro Praž. hrad: úprava P/. nádvoří a Mockerových domů,
 • studie historického muzea v místech Jiřského kláštera
 • propojení již. zahrad s palácovými zahradami Malé Strany (1961-64)
 • další studie areálu praž. Anežského kláštera pro NG: urbanistická studie okolí sv. Haštala, studie a územní plán záp. a severových. předpolí, zázemí kostela sv. Františka v čp. 809 a 810/11 (1964-66, s L Hlavatým);
 • studie funkčního využití a provozního řešení Šternberského paláce a kanovnických domů pro NG, totéž pro palác Toskánský, Schwarzenberský a Salmovský (1964-66, s. J. Hlavatým);
 • studie a prováděcí projekty hist. jádra Plzně - ul. Solní, Pražské a Sedláčkovy (1967);
 • hotelový areál v Sutivanu na chorvatském ostrově Brač (1970-71);
 • stavebně-historický průzkum a studie rekonstrukce byv. kláštera v Lepoglavě u Záhřebu (1972-74);
 • rekonstrukce sokolovny v Klatovech (1988, realizován pouze plášť);
 • studie rekonstrukce Domu umělců - Rudolfina pro Češ. filharmonii;
 • koncepce řešení Valdštejnského paláce včetně zahrady pro Senát ČR.

Ceny a vyznamenání:
 • Za realizaci kláštera sv. Anežky České byla autorské dvojici Hlavatý - Kunca udělena Národní cena (1981);
 • Cena Národního výboru hl. m. Prahy (1986)
 • Státní cena (1989).
 • Skautské vyznamenání - bronzový Syrinx

Samostatné výstavy:
 • Výstava kreseb v Klatovech (1995), v Litoměřicích (1999) a v Plzni (2000).Model kláštera sv. AnežkyRekonstruovaný kostel sv. Františka[Na začátek stránky]