Průvodce Praha: Okolo VÚVA: Klárov

Schema prohlídky Klárova

Modře trasa prohlídky, červeně popisované objekty

Klárov - celkový pohled

[Na začátek stránky]